Tagalog Translations 7
Ang guwapo mo! You’re so handsome!
Ang guwapo mo. You’re so handsome.
Ang haba ng buhay nito. This has a long life.
Ang haba ng pilik-mata mo. Your eyelashes are long.
Ang halaman at ang hayop a plant and an animal
Ang Hapong babae a Japanese woman
Ang hayop na hindi aso an animal that is not a dog
ang hayop na hindi pusa an animal that is not a cat
Ang hayop na ito ay malaki. This animal is big.
Ang hayop na ito ay maliit. This animal is small.
Ang hirap ng buhay. Life is hard (difficult)
Ang huling bilang ay isa. The last number is one.
Ang huling bilang ay pito. The last number is seven.
Ang huling bilang ay siyam. The last number is nine.
Ang huling dalawang bilang ay sero. The last two numbers are zero.
Ang huling dalawang tao ay mga kapatid ko. The last two people are my siblings.
Ang huling tao ay tatay ko. The last person is my father.
Ang huling tatlong bilang ay isa. The last three numbers are one.
Ang ibig kong sabihin ay mahal na mahal kita. What I mean to say is I love you very much.
Ang ibig sabihin yan ‘ikaw lang’. That means ‘just you’
Ang ika-apat na kotse sa kanan. It’s the fourth car on the right.
ang ilang mga lobo a few balloons
ang ilang mga tao a few people
ang ilang tao several people
ang ilong a nose
ang ilong at ang bibig a nose and a mouth
Ang ingay at magulo ng mga bata The children are noisy and unruly.
Ang ingay ng mga bata. The children are noisy.
Ang ingay ninyo. You are noisy. (plural)
Ang init ang araw. The sun is hot.
Ang init. It is hot.
Ang init-init! It’s so hot!
Ang isa sa mga taong ito ay nakaturo sa isa pa. One of these people is pointing to the other person.
Ang isang bahay ay orange, ang isang bahay ay asul at ang isang bahay ay dilaw. One house is orange, one house is blue and one house is yellow.
Ang isang kotse ay dilaw at ang isang kotse ay asul. One car is yellow and one car is blue.
ang istasyon ng pulis a police station
ang itim at puting aso a black and white dog
ang itim at puting pusa a black and white cat
ang itim na ibon a black ibon
ang itim na limousine a black limousine
ang itim na sumbrero a black hat
ang itim na sumbrero at ang kayumangging sumbrero a black hat and a brown hat
ang itlog an egg
ang iyong yakap your embrace
ang kabayo a horse
ang kagamitan a tool
ang kaha a cash register
ang kamay a hand
ang kamay ng babae a woman’s hand
ang kamay ng bata a child’s hand
ang kamay ng lalaki a man’s hand
ang kandila a candle
ang kapihan sa kalye a street cafe
ang kapiterya a cafeteria
ang karaniwang bahay a common house
ang karaniwang gusali a common building
ang karaniwang tao a common person
ang karpintero a carpenter
ang kartero a mailman
ang kawan ng baka a herd of cows
ang kawan ng kambing a herd of goats
ang kayumanggi at puting pusa a brown and white cat
ang kontinente a continent
ang kotse a car
ang kotse mula sa kasalukuyan a car from the present
ang kotse mula sa nakaraan a car from the past
ang kotse ng bata a child’s car
ang kotse ng matanda an adult’s car
ang kotseng nakababa ang bubong a convertible with the top down
ang kulay-ubeng sumbrero a purple hat
ang kusinero a cook
ang lalaki a man
Ang lalaki ang may-ari ng kotseng ito. The man owns this car.
ang lalaki at ang aso a man and a dog
ang lalaki at ang babae a man and a woman
ang lalaki at ang batang lalaki a man and a boy
ang lalaki at ang kanyang anak na lalaki a man and his son
ang lalaki at ang kanyang asawang babae a man and his wife
ang lalaki at ang kanyang kapatid na babae. a man with his sister.
ang lalaki at ang kanyang kotse a man and his car
ang lalaki at ang kanyang pusa A man and his cat.
Ang lalaki ay hinahalikan ng babae. The man is being kissed by the woman.
Ang lalaki ay may dalawang lapis sa kaliwang kamay at dalawang lapis sa kanang kamay. The man has two pensils in his left hand and two pencils in his right hand.
Ang lalaki ay nakatayo kasama ang kaniyang asawa at mga anak. The man is standing with his wife and children.
Ang lalaki ay nakaupo sa tabi ng kaniyang asawa sa sopa. The man is sitting beside his wife on a sofa.
ang lalaki sa itaas ng mesa. a man on a table
ang lalaki? the man?
ang lalaking may malaking aso a man with a big dog
ang lalaking may malaking isda a man with a big fish
ang lalaking may malaking kagamitan a man with a big tool
Ang lamig! It’s so cold.
Ang lamig-lamig! It’s so cold!
Ang lasa nito ay napakasama. This tastes very bad.
ang leon a lion
ang lipon ng mga tao a crowd of people
ang litrato ng aso. a picture of a dog.
ang lumang bahay an old house
7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn