Tagalog Translations 52

Siguro sa unang ng taon, sa Enero. Perhaps in the first of the year, in January.
Sila They
Simula ng taon. Beginning of the year.
Sinaktan mo ako. You hurt me.
Singel na kama Single bed (twin bed)
Sino ang alkalde? Who is the mayor?
Sino ang guro mo? Who is your teacher?
Sino ang kasama mo? Who is your companion?
Sino ang kausap mo? Who are you talking to?
Sino ang kumakain? Who is eating?
Sino ang matabang lalaki? Whos’ the fat man?
Sino ang nakaupo ? Who is sitting?
Sino ang nandoon? Who is over there?
Sino ang pinaka-ganda? Who is the prettiest?
Sino ang presidente ng Estados Unidos? Who is the president of the United States?
Sino ang senador? Who is the senator?
Sino ang tsuper ng bus ito? Who is the driver of this bus?
Sino iyan? Who is that?
Sino ka? Who are you.
Sino sila? Who are they?
Sino siya? Who is he/she?
Sino yan? Who is it?
Sino yon? Who’s that?
sino? who?
Sinong Alan? Alan who?
Sinong kalaban ni Manny? Who is Manny’s opponent?
Sinong magluluto? Who will cook?
Sinong mahal mo? Whom do you love?
Sinong mananalo? Who will win?
Sinong nag-imbita sa iyo? Who invited you?
Sinusulat ko ang petsa. I am writing the date.
Siya He/she
Siya ay sinungaling. He/she is a liar.
Siyempre masaya siya. Of course he’s happy.
Sobrang ganda mo talaga. You’re really very pretty.
sopas soup
Sori po, puna na kami. Sorry sir, we are full.
Sori po, ubos na ito. Sorry sir, this is empty.
Suklayin mo ang buhok mo. Comb your hair.
sukli change
Sundan ang babae. Follow the woman.
Sundan mo ako. Follow me.
Susundan kita. I will follow you.
Susuntukin kita. I will hit you.
Taga Amerika ako. I am from America.
Taga Amerika ka pala. So, you’re from America.
Taga Amerika po ako. I’m from Amerika.
Taga Australya po ako. I’m from Australia. (formal)
Taga California ka pala. So, you’re from California.
Taga Inglatera po ako. I’m from England. (formal)
Taga Kanada po ako. I’m from Canada. (formal)
Taga Maynila kami. We’re from Manila. (exclusive; see kami).
Taga Maynila po ba kayo? Are you from Manila? (formal or plural).
Taga Pilipinas ako. I’m from Philippines.
Taga saan ka? Where are you from?
Taga saan po kayo? Where are you from? (plural/formal)
Taga-Amerika ang batang babaeng ito. This girl is from Japan.
Taga-Amerika ang mga magulang ko. My parents are from America.
Taga-Amerika kami. We are from America.
Taga-Australia ang lalaking ito. This man is from Australia.
Taga-Brazil ako. I’m from Brazil.
Taga-California si John. John is from California.
Taga-dito ba kayo? Are you from here? (formal)
Taga-dito ka ba? Are you from here?
Taga-Hawaii siya. She is from Hawaii.
Taga-Italya po ba kayo? Are you from Italy?
Tagalog ba yan? Is that Tagalog?
Tagalog yan. That’s tagalog.
Tagalog yata yan. I think that’s Tagalog.
Taga-Maynila po ba kayo? Are you from Manila sir/ma’am?
Taga-Michigan ako. I am from Michigan.
Taga-New York ang asawa ko. My spouse is from New York.
Taga-Pilipinas ang batang lalaking ito. This boy is from the Philippines.
Taga-Pilipinas kami. We are from the Philippines.
Taga-Pilipinas kayo. You all are from the Philippines.
Taga-Pilipinas siya. He/she is from the Philippines.
Taga-Pransiya kami. We are from France.
tag-araw summer
Taga-Rusya ako. I am from Russia.
Taga-Rusya ang babaeng ito. This woman is from Russia.
Taga-Rusya siya. She’s from Russia.
Taga-saan ang babaeng iyan? Where is that woman from?
Taga-saan ang lolo mo? Where is your grandfather from?
Taga-saan ang nanay mo? Where is your mother from?
Taga-saan ka sa Pilipinas? Where are you from in the Philippines?
Taga-saan ka? Where are you from?
Taga-saan po kayo? Where are you from? (formal)
Taga-saan sila? Where are they from?
Taga-saan siya? Where is he/she from?
Taga-Tsina ang babaeng ito. This woman is from China.
Taga-Tsina kami. We’re from China.
tag-init hot and dry season
tag-lagas fall
tag-lamig winter
tag-lamig ngayon. It’s the cold season (winter) now.
tag-sibol spring
Tahimik ang aso na ito. This dog is quiet.
Tahimik ang bata na ito. This child is quiet.
Tahimik ang sasakyang ito. This vehicle is quiet.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn