Tagalog Translations 51

Sa kanan mo, makikita mo ang istasyon ng bus. On your right, you’ll see the bus station.
Sa kantong ito, kumaliwa ka at dumeretso ka. At this corner, turn left and go straight.
Sa kantong ito, kumanan ka. At this corner, turn right.
Sa Los Angeles. From Los Angeles.
Sa otel po ako tumitigil ngayon. I am staying at a hotel now.
Sa palagay ko ay nawawala tayo. To my thinking, we are lost.
Sa palagay ko kailangan ng kotse mo ng bagong water pamp. I think yor car needs a new water pump.
Sa palagay ko nga! I think so!
Sa palagay ko. I think so.
Sa palagay ni Mary mali ang sagot niya. Mary thinks his answer is wrong.
Sa puso mo. In your heart
Sa tingin ko ikaw ay nagsisinungaling. I think you are a liar.
Sa wakas. At last.
Sa restawran. At the restaurant.
Saan ako kukuha ng bus papuntang sa Maynila? Where do I get the bus going to Manila?
Saan ako makakakuha ng bir? Where can I get beer?
Saan ang banyo? Where is the bathroom?
Saan ang CR? Where is the bathroom? (comfort room)
Saan ang lakad mo? Where are you going? (walking to)
Saan ang papuntang Manila? Where is the way to Manila?
Saan ang pinaka-malapit na tindahan? Where is the nearest store located?
Saan ang tamang daan? Where is the correct road?
Saan ba ang pinakamagandang mall dito? Where is the best mall here?
Saan banda ang kalye Malvar? Where is Malvar Street?
Saan galing ang kapatid mo? Where did your brother/sister come from?
Saan galing ang sapatos mo? Where did your shoes come from?
Saan galing ito? Where is this from?
Saan galing si John? Where did John come from?
Saan ka galing? Where are you coming from?
Saan ka nakatira? Where do you live?
Saan ka nanggaling? Where do you come from?
Saan ka pupunta? Where are you going?
Saan ka tumitigil ngayon? Where are you staying now?
Saan kayo galing? Where are you all coming from?
Saan kayong pupunta? Where are you going? (formal)
Saan malapit ang opisina mo? Where is your office close to?
Saan masakit? Where does it hurt?
Saan may bangko? Where is there a bank?
Saan mo gustong kumain? Where do you want to eat?
Saan mo gustong umupo? Where do you want to sit?
Saan mo ipinarada ang kotse ko? Where did you park my car?
Saan mo ito binili? Where did you buy this?
Saan mo nakuha ito? Where did you get this?
Saan nakaparada ang mga taksi? Where is the waiting area for taxis?
Saan nakatira ang mga magulang mo? Where do your parents live?
Saan po ako makakabili ng mga saging? Where can I buy bananas?
Saan po ang malinis na otel malapit dito? Where is a clean hotel near here?
Saan po ang pinakamabuting otel dito? Where is the best hotel here?
Saan po ang pinakamurang otel dito? Where is the cheapest hotel here?
Saan po kayo nagkakilala? Where did you meet?
Saan po kayo nakatira? Where do you live? (formal)
Saan po kayo tumitigil ngayon? Where are you staying now? (formal)
Saan po maaaring bumili ng tiket? Where can I buy a ticket?
Saan punta natin? Where are we going?
Saan pupunta ang kaibigan mo? Where is your friend going?
Saan pupunta ang kapatid mo? Where is your brother/sister going?
Saan pupunta ang pulis? Where are the police going?
Saan pupunta si John? Where is John going?
Saan pwedeng pumarada? Where can we park?
Saan sila galing? Where are they coming from?
Saan sila pupunta? Where are they going?
Saan tayo magkikita? Where are we meeting?
Saan yan? Where’s that?
Saan? where? (in what place)
Saanman. Everywhere.
Sabado ng hapon. Saturday afternoon.
Sabihin mo sa akin. Tell me.
Sagipin mo ako. Save me.
Sagutin mo ako. Answer me
Salamat. Thank you.
Salamat ng marami. Thank you very much.
Salamat sa diyos. Thank god.
Salamat sa pagbasa! Thanks for reading.
Salamat sa regalo mo. Thanks for your gift.
Salamat. Thank you.
Sali na! Join now.
Sama ka sa akin. Come with me.
sampu ten
sampung bote ten bottles
sampung piraso ten pieces
sampung piso ten pesos
Sana maintindihan mo ako. I hope you understand me.
Sana mura ang itong bisikleta. Hopefully this bike is inexpensive.
Sana pasko na! I wish it were Christmas already.
Sandali lang. Just a moment.
Sarap nito. This is delicious.
Sariwa ba ito? Is this fresh?
Shawer Shower
Si Alan, anak ni Helen siya. Alan, He is Helen’s son.
Si Cory ay lumabas. Cory is out.
Si John ito. This is John.
Sige na. Bye. (go ahead, go on, continue)
Sige, bay. Ok, bye.
Sige, magkita tayo bukas. Ok, see you tomorrow.
Sige. Ok
Sigurado po ba kayo? Are you sure? (formal)
Sigurado po. Sure (formal)
Sigurado. Sure

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn