Tagalog Translations 47

Meron bang pansit? Is there pansit?
Meron ka bang bolpen na puwede kong mahiram? Do you have a pen i can borrow?
Meron kami mga anak. We have children.
Meron na ako. I have already.
Meron na. have already.
Mga anak ko. My children.
Mga dalawang kalye. About two blocks.
Mga isang or sa bus. About one hour by bus.
Mga lasing. Drunks.
Mga limang minuto lang sa dyip. Only about five minutes by jeepney.
Mga mandaraya. Cheaters.
Mga manyakis. Perverts.
Mga rasista. Racists.
Mga tao. People.
Minsan ang ingay ng mga bata sa bahay. Sometimes the children are noisy in the house.
Minsan inisip kong sumuko. Sometimes I thought about giving up.
Miss kita talaga. I miss you very much.
Miss kita. I miss you.
Miss ko ang asawa ko. I miss my spouse.
Miss ko ang misis ko. I miss my wife.
Miss na miss ko siya. I really, really miss her / him.
Miyerkules ng abo. Ash wednesday.
Mukha kang baliw. You look crazy.
Mukha kang galit. You look angry.
Mukha siyang galit. He/she looks angry.
Mukha siyang masaya, hindi ba? He / She looks happy, doesn’t she?
Mukhang bulok. Looks rotten.
Mula sa aking puso. From my heart.
Mulat ang mga mata ng babae. The woman’s eyes are open.
Mura Inexpensive
Mura ba ito? Is this inexpensive?
Murang bisikleta. Inexpensive bike.
Murang kotse. Inexpensive Car.
Musta na? How are you now? (slang)
Nag-aalala ako. I worry. / I’m worried.
Nag-aalala siya. She is worried.
Nag-aaral ako ng Tagalog. I’m studying Tagalog.
Nag-aaral pa ako. I’m still in school/studying.
Nagagalak din po akong makilala kayo, Mrs. Jones. I’m also pleased to meet you, Mrs. Jones.
Nagagalak kaming makilala kayo. We are pleased to meet you.
Nag-asawa uli siya. He / She got remarried. (He / She got married again.
Nagbibiro lang. Just kidding.
Naghahanap ho ako ng otel. I’m looking for a hotel.
Nag-iisa ako rito. I’m here alone.
Nag-iisa ka ba rito? Are you here alone?
Nagkukunwaring tulog. Pretending to be asleep.
Naglaba at naglinis ng bahay ako. I washed clothes and cleaned the house.
Naglalaro ba ang mga bata? Are the children playing?
Nagmamahalan sila. They love each other.
Nagpareserba ako para ngayon. I reserved for today.
Nagpuyat ako. I stayed up late.
Nagreserba po ako ng kuwarto para tatlong gabi. I reserved a room for 3 nights. (formal)
Nagsasalita ako ng kaunting Ingles / Tagalog I speak a little English.
Nagsasalita ba kayo ng Tagalog? Can you speak Tagalog? (formal)
Nagsasarili ang mga bata. The children are by themselves.
Nagsepilyo na ako. I’ve brushed my teeth already.
Nagsimba ako. I attended church.
Nagtatrabaho ba kayo sa mall? Do you work at the mall? (formal/plural)
Nagtatrabaho ka ba sa mall? Do you work at the mall?
Nagtatrabaho sa Olongapo ang ating kaibigan, si Pedro. Our friend Pedro is working in Olongapo.
Nagtubo ang pera ko sa bangko. My money in the bank earned interest.
Nagugustuhan mo ba dito? Do you like it here?
Nagugutom ako. I’m hungry.
Nagugutom ba kayo? Are you hungry? (plural or formal)
Nagugutom ka ba? Are you hungry?
Nag-umpisa na? Did it start already?
Nag-uusap sila sa sinehan. They’re meeting each other at the movie theater.
Nahanap mo na ba? Have you found it?
Nahihilo ako. I am feeling dizzy.
Naiintindhan mo ba ako? Do you understand me?
Naiintindihan mo ba? Do you understand?
Nakakainis ka talaga. You’re really so irritating
Nakakainis ka. You’re irritating
nakakaintindi ako. I can understand.
Nakakaintindi ka ba ng Tagalog / Ingles? Do you understand Tagalog?
Nakakalito ka. You are confusing.
Nakakaraos naman. Surviving.
Nakakatakot ka. You are scary!
Nakakatuwa Amusing
Nakakatuwa ito. This is funny.
Nakakatuwa ka. You are funny.
Nakalimutan ko na. I’ve forgotten already.
Nakalimutan ko. I forgot.
Nakatira (po) ako sa New York. I live in New York.
Nakatira ako dito. I live here.
Nakatira ako sa Amerika. I live in America (US).
Nakuha ko. I got it.
Nakuha mo ba ito? Did you get this?
Nakuha mo ba? Did you get it?
Nakuha mo na ba yung bisa? Do you take Visa?
Nalilito ako. I am getting confused.
Namamaga ang mukha ko. My face is swollen.
Namamaga ang paa ko. My hand is swollen.
Nanalo ako. I won.
Nanalo si Manny. Manny won.
Nandito ako. I am here.
Nandito. Over here.
Nandoon siya. He/she is over there.
Nandoon. Over there.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn