Tagalog Translations 44

Magkano ba ang gasolina? How much is the gasoline?
Magkano dito? Magkano ito? How much here?/How much is this?
Magkano ho ang bir? How much is a beer?
Magkano ho ang isda? How much is the fish?
Magkano ho ang pamasahe? How much is the fare?
Magkano ho papuntang sa US Embasi? How much does it cost to go to the US Embassy?
Magkano ito? How much is this?
Magkano iyan? How much is it?
Magkano lahat ang aming kinain? How much is everything (that we ate)?
Magkano lahat? How much is the total ?
Magkano po ang isang kilo ng beykon? How much is one kilo of bacon?
Magkano po ang isang kilo ng tusino? How much is one kilo of filipino bacon?
Magkano po ba ang pasaheng balikan? How much is a round-trip fare?
Magkano ‘yan? How much is that?
Magkano? How much? (price)
Magkaparehong edad tayo. We are the same age.
Magkasama ba kayong dumating dito? Did you (plural) come here together?
Magkikita ba tayo ngayon? Shall we meet now?
Magkikita po ba tayo bukas ng alas diyes? Shall we meet tomorrow at ten?
Magkikita po ba tayo ngayong gabi? Shall we meet this evening?
Magkikita po ba tayo pagkatapos ng dalawang oras? Shall we meet in two hours?
Magkikita po ba tayo pagkatapos ng sampung minuto? Shall we meet in ten minutes?
Magkikita po ba tayo sa hapon? Shall we meet in the afternoon?
Magkikita po ba tayo sa hatinggabi? Shall we meet at midnight?
Magkikita po ba tayo sa tanghali? Shall we meet at noon?
Magkikita tayo sa parke sa loob ng dalawampung minuto. I will meet you at the park in twenty minutes.
Magkita na lang tayo sa klase. See you in class.
Magkita na lang tayo sa party. See you at the party.
Magkita na lang tayo. Let us meet again.
Magkita na lang tayong muli! So we meet again!
Magkita tayo dito ng ala-una ng hapon sa I will meet you here at one p.m. on
Magkita tayo ng alas-otso ng gabi. Meet me at eight p.m.
Magkita tayo sa restawran. Meet me at the cafe.
Magkita tayo sa… Let’s meet at…
Magkita tayong muli. Let’s see each other again.
Maglalaba ka. You are washing clothes.
Maglaro muna tayo. Let’s play first.
Maglaro tayo. Let’s play.
Magluluto ako. I am going to cook.
Magpakasal na tayo! Let’s get married! (have a wedding).
Magpapahinga ako. I am going to rest.
Magpapahinga ako. I’ll be resting.
Magpapayat ka. Lose weight, you
Magpasalamat tayo. Let’s give thanks.
Magsalita ka ng Tagalog. Speak Tagalog.
Magsaya tayo. Let’s have fun.
Magsha-shopping siya kasama ng kanyang asawa. She’s shopping with her husband.
Magsuot ka ng malinis na damit. Wear clean clothes.
Magsuot ka ng salamin (sa mata). Wear (eye) glasses.
Magtrabaho tayo. Let’s work
Mag-usap tayo sa Tagalog. Let’s talk in Tagalog.
mahal expensive
Mahal din kita. I love you too.
Mahal kita talaga. I really love you.
Mahal kita! I love you!
Mahal kita, tatay. I love you, Dad.
Mahal kita. I love you.
mahal ko my love
Mahal kong ina. My dear mother.
Mahal mo ba ako? Do you love me.
Mahalin mo ako. Love me
mahangin nang kaunti a little windy
Mahangin sa Baguio. It is windy in Baguio.
Mahirap ang buhay. Life is hard (difficult).
Mahiya ka sa sarili mo. Be ashamed of yourself.
Maigi naman. Quite fine.
Mainit ang apoy. The fire is hot.
Mainit ba sa Pilipinas? Is it hot in the Philippines?
Mainit na mainit kung Marso, Abril at Mayo. It’s very hot during March, April and May.
Mainit na tsa. Hot tea.
mainit nang kaunti a little hot
Makati ang ilong ko. My nose is itchy.
Makati ba ang puwet mo? Is your butt itchy.
Makikita mo ang Rizal Park sa kaliwa mo. You will see Rizal Park on your left.
Makikita mo ang U.S. Embasi. You will see the U.S. Embassy.
Makikita mo roon ang Pilipinas Hotel sa kanto. You will see there the Pilipinas Hotel on the corner.
Makikita pa ba tayo? Do you want to meet again?
Makinig ka na lang. Just listen.
Makunat na karot. Rubbery carrot.
Malakas ang boses mo. Your voice is loud.
Malaki ang mga manok na ito. These chickens are big.
Malaki yan. That’s big.
Malaking regalo. Big gift.
Malambot ang kama. The bed is soft.
Malambot na kamay. Soft hand.
Malamig ang hangin. The wind is cold.
Malamig kung Disyembre. It’s cold during December.
malamig nang kaunti a little cold
Malamig sa Baguio kung Disyembre. It is cold in Baguio in December.
Malapit ba ang bahay mo sa kalye Rosas? Is your house close to Rosas street?
Malapit ba dito? Is it near here?
Malapit sa post office. Near the post office.
Malayo ba ang Baguio? Is Baguio far?
Malayo ba dito? Is it far from here?
Malayo ba o malapit ang Taguig City? Is Taguig City farther or closer?
Malayo ba? Is it far?
Malayo ka. You’re far away.
Mali ba ako? Am I wrong?
Mali ba ito? Is this wrong?

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn