Tagalog Translations 10
ang pusa ng batang lalaki na hindi kasama ang batang lalaki the boy’s cat without the boy
ang puting gusali a white building
ang puting kotse. a white car.
ang puting pusa. a white cat.
ang puting rektanggulo a white rectangle
ang puting sumbrero a white hat
ang relos a watch
ang restawran a restaurant
ang rocket a rocket
Ang Rusya ay nasa Europa at Asya. Russia is in Europe and Asia.
Ang Sabado at ang Linggo ang tapos ng linggo. A weekend is a Saturday and a Sunday.
Ang sakit ng ulo ko. My head hurts.
ang sanggol a baby
Ang sarap ng pagkain! The food is delicious.
Ang sarap. It’s delicious.
Ang sarap-sarap! It’s so delicious
ang sekretarya a secretary
Ang seksi mo talaga. You really are so sexy.
Ang seksi mo. You’re so sexy!.
Ang seksi niya! She’s so sexy..
ang silbato a whistle
Ang sipag mo. You’re so hard-working.
ang speedometer a speedometer
ang sumbrero ng babae a woman’s hat
ang sumbrero ng lalaki a man’s hat
ang supermarket a supermarket
Ang tagalog ko ay mali. My Tagalog is wrong.
ang tainga an ear
Ang takip ng makinang panlaba ay inaangat ng bata. The lid of the washing machine is being lifted by a child.
Ang takip ng makinang panlaba ay isinasara ng bata. The lid of the washing machine is being closed by a child.
Ang talino mo! You’re so smart.
Ang talino ng aso. The dog is so smart.
Ang talino ng bata. The child is smart.
Ang tamang daan. The correct road.
ang tambol a drum
Ang tanga mo. You’re so stupid.
ang tao a person
ang taong hindi babae a person who is not a woman
ang taong hindi lalaki a person who is not a man
ang taong hindi musmos a person who is not a child
ang taong hindi nasa gulang a person who is not an adult
ang taong nag-iisa one person alone
ang taong nag-iiskating sa yelo a person skating on the ice
ang taong nag-iiski a person skiing
ang tatay the father
ang tatay at ang kanyang anak na babae a father and his daughter
ang tatay at ang kanyang anak na lalaki a father and his son
ang tatay at ang kanyang mga anak a father and his children
ang tatay ng batang babae the girl’s father
ang tatay ng batang lalaki the boy’s father
ang thermometer a thermometer
ang timbangan a scale
Ang tindahan. The store.
ang trak mula sa kasalukuyan a truck from the present
ang trak mula sa nakaraan a truck from the past
ang tseke a check
ang tsuper a driver
ang tulay sa gabi a bridge at night
ang tulay sa umaga a bridge in the morning
ang tunay na babae a real woman
ang tunay na kuneho a real rabbit
ang tunay na lalaki a real man
ang tupa a sheep
ang umpisa ng isang laro ng baseball the beginning of a game of baseball
ang umpisa ng libro the beginning of a book
Ang unang babae at ang pangatlong babae ay nakatayo. The first woman and the third woman are standing.
Ang unang bata at ang pang-apat na bata ay nakaupo. The first child and the fourth child are sitting.
Ang unang bilang at ang huling bilang ay dalawa. The first number and the last number are two.
Ang unang bilang at ang huling bilang ay isa. The first number and the last number are one.
Ang unang bilang ay dalawa. The first number is two.
Ang unang bilang ay isa, ang pangalawang bilang ay dalawa, ang pangatlong bilang ay tatlo, at ang huling bilang ay apat. The first number is one, the second number is two, the third number is three, and the last number is four.
Ang unang bilang ay isa. The first number is one.
Ang unang bilang ay lima, ang pangalawang bilang ay dalawa, ang pangatlong bilang ay sero, at ang huling bilang ay apat. The first number is five, the second number is two, the third number is zero, and the last number is four.
Ang unang bilang ay lima. The first number is five.
Ang unang bilang ay sero. The first number is zero.
Ang unang bilang ay siyam. The first number is nine.
Ang unang dalawang aso ay itim at ang huling aso ay puti. The first two dogs are black and the last dog is white.
Ang unang dalawang bilang ay tatlo at ang huling bilang ay pito. The first two numbers are three and the last number is seven.
Ang unang dalawang pusa ay maliit. The first two cats are small.
ang unang linggo ng buwan the first week of the month
Ang unang tao at ang huling tao ay nakatayo. The first person and the last person are standing.
Ang unang tao at ang pangalawang tao ay nakaupo. The first person and the second person are sitting.
ang vending machine a vending machine
ang waiter a waiter
ang waitress a waitress
ang wakas ng isang laro ng basketball the end of a basketball game
ang wakas ng libro the end of a book
ang yakap mo at halik your embrace and kisses
Anggulo ito. This is an angle.
Anggulo na 30 degrees ito. This is a 30 degree angle.
Anggulo na 45 degrees ito. This is a 45 degree angle.
Anggulo na 70 degrees ito. This is a 70 degree angle.
Anggulo na 90 degrees ito. This is a 90 degree angle.
Angkop ang bolang ito para sa paglalaro ng basketball. This is the right ball for playing basketball.
Angkop ang mga damit na ito para sa pagtakbo. These are the right clothes for running.
Angkop ang taas ng lamesang ito para sa batang lalaki. This table is the right height for this boy.
Angkop po ba ang mga kulay na ito? Are these colors right?
anim six
Anim bawasan ng dalawa ay apat. Six minus two is four.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn