Expressing Faith or Resignation

(Just) Be patient. Konting tiyaga. / Tiis ng konti
By God’s grace. Sa awa ng Diyos.
God willing. Diyos ang bahala.
Come what may. Bahala na.
Patience. Pasensiya.
Nothing you can do (will do). Wala kang magagawa.
Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn