Tagalog Translations 6

Do you want the definitions for ALL the words in ALL the following sentences?  If so, check out my eBook at this link, or click the eBook link in the top menu.

ang batang lalaki at ang batang babae sa bangka a boy and a girl in a boat
ang batang lalaki at ang kaniyang bisikleta. the boy and his bisikleta.
ang batang lalaki at ang kaniyang kaibigan. a boy and his friend.
ang batang lalaki at ang kaniyang kapatid na babae the boy and his sister
ang batang lalaki at ang kaniyang nanay a boy and his mother
ang batang lalaki at ang kaniyang pamilya a boy and his family
ang batang lalaki at ang kaniyang tatay a boy and his father
ang batang lalaki at ang kotse. a boy and an car.
Ang batang lalaki ay hinihila ng batang babae. The boy is being pulled by the girl.
ang batang lalaki sa ilalim ng mesa a boy under a table
ang batang lalaki sa itaas ng mesa a boy on a table
ang batang lalaki sa loob ng eroplano a boy in an airplane
ang batang lalaki sa loob ng kotse a boy in a car
ang batang lalaking may lapis. a boy with a pencil
ang batang lalaking walang lapis. a boy without a lapis.
ang batang nasa bisikleta a boy on a bicycle
ang berdeng bilog a green circle
ang berdeng rektanggulo a green rectangle
ang bibig a mouth
Ang bilang ay anim. The number is six.
Ang bilang ay apat. The number is four.
Ang bilang ay dalawa. The number is two.
Ang bilang ay isa. The number is one.
Ang bilang ay lima. The number is five.
Ang bilang ay tatlo. The number is three.
ang bilihan ng diyaryo a newsstand
Ang bilis mo mag-salita You speak fast.
Ang bilis mo mag-Tagalog. You speak Tagalog fast.
Ang bilis mo. You’re fast. (the speed of you)
ang bill a check (restaurant bill, check)
ang bisikleta a bicycle
ang bola a ball
Ang bola ay sinisipa ng lalaki. The ball is being kicked by the man.
ang bola sa itaas ng mesa. a ball on a table
ang buhay na aso. a living dog
Ang buhok ng babae ay bina-brush ng lalaki. The woman’s hair is being brushed by the man.
Ang buhok ng babae ay sinusuklay ng lalaki. The woman’s hair is being combed by the man.
Ang buhok ng bata ay sinusuklay ng babae. The childs’s hair is being combed by the woman.
Ang buhok ng batang babae ay sinusuklay ng batang lalaki. The girl’s hair is being combed by the boy.
Ang buhok ng lalaki ay pinuputol ng babae. The man’s hair is being cut by the woman.
Ang buhok ng lalaki ay sinusuklay ng babae. The man’s hair is being combed by the woman.
ang bulaklak a flower
Ang bulaklak ito. This is a flower.
Ang Byetnam ay nasa Asya. Vietnam is in Asia.
ang credit card a credit card
ang dalawang pababa sa escalator a couple going down an escalator
ang dalawang pares two couples
ang dalawang tao a couple of people
Ang daming gastos. So many expenses.
Ang damo ito. This is grass.
ang dentista a dentist
ang di-karaniwang kotse an unusual car
ang dilaw na bus a yellow bus
Ang dilaw na laruan ang maliit. The yellow toy is small.
ang dilaw na rektanggulo a yellow rectangle
Ang dilim! It’s so dark!
ang doktor a doctor
Ang dolyar ko. My dollars.
ang eroplano an airplane
ang estudyante a student
Ang flight na Paris. The flight from Paris.
Ang gaganda nila. They’re beautiful.
Ang galaw mo. You’re so frisky.
Ang galing The talent, or how good! (excellent!)
Ang galing mo mag-Tagalog. You’re good at speaking Tagalog.
Ang galing mo! You are talented!
Ang galing mong humalik. You kiss so well.
Ang galing mong mag-Tagalog. You speak tagalog well
Ang galing mong sumayaw You’re good at dancing.
Ang galing mong sumulat. You’re very good at writing.
Ang galing ninyong lahat! You all did great!
Ang galing nito. This is great
Ang galing po ng bagong coat na ito! This new coat is great!
Ang galing! The talent!
Ang ganda mo ngayon. You’re so beautiful right now.
Ang ganda mo talaga. You’re really so beautiful.
Ang ganda mo! You’re so beautiful!
Ang ganda mong ngumiti. You smile beautifully.
Ang ganda ng buhok mo. Your hair’s beautiful.
Ang ganda ng gabi. The night is beautiful.
Ang ganda ng kamay mo. Your hand is beautiful.
Ang ganda ng katawan mo. Your body is beautiful.
Ang ganda ng kutis mo. Your skin is beautiful.
Ang ganda ng mata mo. Your eyes are so beautiful.
Ang ganda ng mga mata mo. Your eyes are beautiful.
Ang ganda ng panahon, no? Isn’t the weather nice?
Ang ganda ng suot mo. You’re dressed nice.
Ang ganda n’ya! She’s so beautiful!
Ang ganda-ganda! It’s so beautiful!
Ang gasolinahan a gas station
Ang ginaw-ginaw! It’s so cold! (feels chilly)
Ang groseri a grocery store
Ang grupo ng mga mananakbo a group of runners
Ang grupo ng mga mananayaw a group of dancers
Ang guro a teacher
ang guro hindi babae a teacher who is not a woman
ang guro hindi lalaki a teacher who is not a man
Ang gusali sa araw a building in the daytime
Ang gusali sa gabi a building at night
Ang guwapo mo talaga. You’re really so handsome.
6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn