Tagalog Translations 50

Panibagong simula. New beginning.
Paniwalaan mo ako! Believe me!
Pansinin mo ako. Notice me
Papaano ba pumunta sa iyong opisina? How does one get to your office?
papalit to change a bill into smaller bills or coins
Papalit naman ng aking 100 pesos. Please break my 100 peso bill.
Papunta ako sa Domestic Airport. I am going to the domestic airport.
Papunta ako sa Manila Hotel. I am going to the Manila Hotel.
Papunta ako sa Quezon City. I am going to Quezon City.
Papunta ba itong bus na ito sa Dau? Does this bus to to Dau?
Para ito sa kaibigan. It’s for a friend.
Para kailan? For when?
Para kay Carla. It’s for Carla.
Para kay Cory ito. This is for Cory.
Para kay Cory. For Cory.
Para na ho dito! Stop here!
Para na ho sa kanto. Stop at the corner.
para sa dalawang tao for two people
Para sa ilang tao? For how many people?
para sa iyo ito. its for you.
Para! Stop! (to get off the jeepney)
Parang ginto. Like gold.
Pasensya ka na. Please excuse me.
Pasensya na, hindi ko sinadyang saktan ka. Sorry, I didn’t mean to hurt you.
Pasko na ba? Is it christmas now?
Pasok sa kuwarto. Enter the room.
Patawarin mo ako. Forgive me.
Patay ang nanay ko. My Mother is dead.
Patay sila. They are dead.
Patulugin mo naman ako. Let me sleep.
Payatot ka. You are skinny.
Pero kailan? but when?
Pilipina Filipino
Pilipina ka ba? Are you filipina?
Pilipina po ba kayo? Are you filipina? (plural / formal)
Pilipino Filipina
Pilipino ka ba? Are you filipino?
Pilipino po ba kayo? Are you filipino? (plural / formal)
Pinagod mo ako! You made me tired!
pinaka- most (prefix)
Pinakamabuti most fine (ie. best)
Pinakamabuting otel Best hotel
Pinakamura most inexpensive (ie. cheapest)
Pinakamurang otel Least expensive hotel
Pisilin mo ito. Squeeze this.
Pisilin mo ‘yan. Squeeze that.
piso one peso
Pito bawasan ng dalawa ay lima. Seven minus two is five.
Pogi ang kapatid mo. Your brother is cute.
Pogi ba ako? Am I handsome?
Pogi ka. You are cute (to a man)
Pranses ako. I’m French.
prutas fruits
Pula ang sweater niya. His sweater is red.
Pula ito. This is red.
Pumayat ka. You are getting thin.
Puno iyan. That is a tree.
Puno iyon. That, over there is a tree.
Puno ng kapayapaan. Full of peace.
Punta tayo sa pilipinas. Let’s go to the Philippines.
Pupunta ako sa Dau. I’m going to Dau.
Pupunta ako sa laybrari. I will go to the library.
Pupunta ako sa Manila. I’m going to Manila.
Pupunta ka ba sa tindahan? Will you go to the store?
Pupunta kami sa laybrari. We will go to the library.
Pupunta kami sa tabing-dagat. We are going to the beach.
Pupunta na naman kami sa tindahan ni Carla. We are going to Carla’s store. (exclusive we)
Pupunta sila sa laybrari. They will go to the library.
Puso at kaluluwa. Heart and soul.
Pusong lito. Confused heart.
Puwede ba kitang tawagan ngayon? Can I call you now?
Puwede ba tayong magkita ng alas-dos ng hapon? Can we meet at two o’clock p.m.?
Puwede bang dalhin ko rito mamaya? Can I bring it here later?
Puwede bang magtaksi roon? Is it possible to take a taxi there?
Puwede bang magtanong? May I ask a question?
Pwede bang hintayin mo ako? Can you wait for me?
Pwede bang lakarin? Can we walk there?
Pwede bang magtanong? Can one ask a question?
Pwede bang pakigamit ang metro? Can you please use the meter?
Pwede bang tignan ko ang kuwarto? Can I see the room?
Pwede ho bang makita ang menu? May we see the menu?
Pwede ka bang tumayo Can you stand up?
Pwede kitang hintayin. I can wait for you.
Pwede po bang gisingin ninyo ako ng alas siyete ng umaga? Could you wake me up at 7 AM, please?
Pwede po bang magtanong? May one ask a question please?
Pwede po bang makausap ang manedyer ninyo? May I talk to your manager?
Rodney, ito si Cory. Rodyney, this is Cory.
Rodney, parito po kayo at pakitingnan ito. Rodney, come and look at this, please.
Sa akala ko, ikaw ay matalino. To my thinking, you are intelligent.
Sa Araw ng Pasko. On Christmas Day
Sa EDSA na tayo dumaan papuntang Quezon City. Let’s take EDSA route going to Quezon City
sa ilang tindahan. In several stores.
Sa inyo na po ang sukli. Keep the change.
Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus. On your left, you’ll see the bus station.
Sa kaliwa, makikita mo ang Manila Hotel. On the left, you will see the Manila Hotel.
Sa kanan mo, makikita mo ang airport. On your right, you will see the airport.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn