Tagalog Translations 49

Nasaan po ang palengke? Where is the market? (respectful)
Nasaan po ang U.S. Embasi? Where is the U.S. Embassy?
Nasaan si Alan? Where is Alan?
Nasaan si John? Where is John?
Nasaan tayo? Where are we? (inclusive)
nasaan? Where? (where is/are)
Nasa-isip kita ng buong araw. I think about you all day.
Nasiyahan ako. I enjoyed myself.
Natakot ako. I was afraid.
Natatakot ako. I am afraid.
Natatakot ka ba? Are you afraid?
Nauuhaw ako. I’m thirsty.
Nauuhaw ka ba? Are you thirsty?
Nauuhaw kami. We are thirsty.
Nauuhaw po ba kayo? Are you thirsty? (plural, formal)
Nauuhaw siya. He / She is thirsty.
Nawala ako. I’m lost.
Nawawala na ako. I’m lost.
Negosyante ako. I’m a businessman
Ngayon ay Bisperas ng Pasko. Today is Christmas Eve.
Ngayong araw o bukas? Today or tomorrow? .
Nilagang patatas. Boiled potatoes.
Niloloko mo ba ako? Are you kidding me?
Ok lang. Just ok.
Okey Okay
Okey lang Just ok (so – so)
Okey, magkita tayo. Okay, let’s meet.
Ok, ayos lang. Ok, just fine.
Onse kilometro mula sa U.S. Embasi. Eleven kilometers from the U.S. Embassy.
Oo Yes
Oo nga. Yes indeed.
Oo, binubuksan niya ang pintuan. Yes, he is opening the door.
Oo, gusto ko. Yes, I would like.
Oo, mura ito. Yes, this is inexpensive.
Oo, pero masyadong malayo. Yes, but it’s too far.
Opo Yes (formal, oo + po)
Paalala lang. Just a reminder.
Paalam na. Farewell.
Paalam. Goodbye.
Paano ako makakapunta sa gasolinahan? How can I get to the gas station?
Paano ako makakapunta sa istasyon ng pulis? How do I get to the police station?
Paano ba pumunta sa Batasan? How do I get to the Legislature?
Paano ba pumunta sa Malakanyang? How do I get to Malacañang?
Paano ba pumunta sa simbahan? How do I get to the church?
Paano kayo nagkakilala ni Linda? How did you and Linda meet?
Paano kita matutulungan? How may i help you?
Paano ko sasabihin ito sa Tagalog? How would you say this in Tagalog?
Paano mo kakainin ito? How do you eat this?
Paano po ba ang pagpunta sa istasyon ng bus? How does one get to the bus station?
Paano po ninyo nakilala si Nanay? How did you meet Mom?
Paano? How?
Pagdating mo sa istasyon ng bus sa Tagaytay, tawagan mo ako. When you arrive at the bus station in Tagaytay, call me.
Pagod ako. I’m tired.
Pagod na ako. I’m already tired.
Pagod na pagod ako. I’m very tired.
Pagod na pagod ang pakiramdam ko. I feel very tired.
Pahalik naman. Let me have a kiss.
Pahingi kami ng isang basong malamig na tubig. We’d like to ask for a cold glass of water.
Pahingi naman ng supot. Please give me a bag.
Pahingi pa kami ng isa pang baso. We’d like to ask for an extra glass.
Pahingi pa kami ng isa pang plato. We’d like to ask for an extra plate.
Pakainin mo ako. Feed me.
pakakasalan kita. I’ll marry you.
Pakakasalan mo ba ako? Will you marry me?
Pakasalan mo ako. Marry me.
Paki lang Please
Paki para na lang dyan sa kanto. Please stop at the corner street.
Pakibaba ang metro. Please turn on the taxi meter.
Paki-bagalan lang ang takbo, mama. Mister, please slow down.
Pakibagalan nga ho niyo. Please slow down.
Pakibalot naman ang isda. Please wrap the fish.
Paki-bilisan lang, mama, at may hinahabol ako. Please speed up, mister, (I) am in a hurry.
Pakidala ng ho ng isang basong tubig. Please bring a glass of water.
Pakidala nga ho ng isang tinidor. Please bring a fork.
Pakidalhan mo pa ako ng bir. Please bring me another beer.
Paki-hinaan lang ang erkon. Please turn down the air conditioner.
Pakihinaan lang ang radyo, mama. Mister, please turn down the volume of your radio.
Paki-hinaan mo lang ang boses mo. Please just lower your voice.
Paki-hintay lang ako dito sandali. Please wait for me here for a moment.
Pakilagay naman ang mga gulay sa plastic. Please put the vegetables in a plastic (bag).
Pakilagay naman sa bote ang mantika. Please put the oil in the bottle.
Pakilagay naman sa plastic ang manok. Please put the chicken in a plastic (bag).
Pakinggan at ulitin. Listen and repeat.
Pakisuyo pumili ka. Please choose.
Paki-timbang naman ang mga ito. Please weigh these items.
Pakiulit po lamang? Could you please repeat?
Pakiulit po ninyo. Please repeat, sir/ma’am.
Pakiusap maaari ba akong humingi ng resibo? Can i get a receipt please?
Pakiusap ‘wag kang magmadali. Please take your time
Palagi Always
paminta pepper
Panahon na para magsaya. Time now to have fun.
Panahon ng bagyo kung Septyembre at Oktubre. It’s typhoon season during September and October.
pancit noodle
Pangit ka. You’re ugly
Pangit na kulay. Ugly color.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn