Tagalog Translations 48

Nangangailangan ako ng tulong. I am in need of help.
Nangangailangan ng tulong. In need of help.
Napagod ako kagabi. I was tired last night.
Napagod ako. I was tired.
Napakabait mo. You’re very nice.
Napakaganda mo! You look very beautiful!
Napakahangin kung Oktubre. It is very windy in October.
Napakasaya noon. It was very fun.
Naparito ba kayo para magbakasyon? Are you here on vacation? (formal)
Naparito ka ba para magbakasyon? Are you here on vacation?
naparito po ako para magbakasyon. I’m here on vacation. (formal)
napkin napkin
Napuwing ako. I got something in my eye.
Naramdaman mo ba ang lindol? Did you feel the earthquake.
Narinig kita. I heard you
Narinig mo ba ako? Did you hear me?
Naririnig mo ba ako? Can you hear me?
Nasa Amerika siya. He/She’s in America.
Nasa bahay ang nanay. The mother is at the house.
Nasa bahay ba si Cory? Is Cory at home?
Nasa banyo ang tawalya. The towel is in the bathroom.
Nasa bus si John. John is on the bus.
Nasa high school pa ako. I’m still in high school.
Nasa istadyum ba sila? Are they at the stadium?
Nasa istadyum sila. They are at the stadium.
Nasa kapeterya si John. John is at the cafeteria.
Nasa klinika sila. They are at the clinic.
Nasa klinika siya. He/she is at the clinic.
Nasa kolehiyo na ako. I’m already in college (level).
Nasa kuwarto ang kaha de yero. The safe is in the room.
Nasa laybrari si John. John is at the library.
Nasa loob ang bahay ang nanay. The mother is inside the house.
Nasa Maynila ang magulang ko. My parents are in Manila.
Nasa mesa ang libro. The book is on the table.
Nasa opisina siya. He/she is at the office.
Nasa oras. On time.
Nasa ospital pa ba sila? Are they still at the hospital?
Nasa ospital si John. John is at the hospital.
Nasa ospital sila. They are at the hospital.
Nasa ospital siya. He/she is at the hospital.
Nasa party si John. John is at a party.
Nasa Pilipinas ba ang mga anak mo? Are your children in the Philippines?
Nasa Roxas Boulevard. It’s on Roxas Boulevard.
Nasa sine na sila. They are already at the cinema/movie theater.
Nasa sine sila. They are at the cinema/movie theater.
Nasa tindahan ba sila? Are they at the store?
Nasa tindahan si John. John is at the store.
Nasa tindahan siya. He/she is at the store.
Nasa Toronto ang ospital. The hospital is in Toronto.
Nasa Toronto siya. He/she is in Toronto.
Nasa Toronto. In Toronto.
Nasaan ako? Where am I?
Nasaan ang almasen? Where is a clothing store?
Nasaan ang anak ko? Where is my child?
Nasaan ang anak mo? Where is your child?
Nasaan ang asawa ko? Where is my spouse?
Nasaan ang asawa mo? Where is your spouse?
Nasaan ang aso namin? Where is our dog?
Nasaan ang bahay nila? Where is their house?
Nasaan ang botika? Where is a pharmacy?
Nasaan ang comfort room dito? Where is the toilet here?
Nasaan ang daan papuntang Manila? Where is the road Manila?
Nasaan ang damit ko? Where are my clothes?
Nasaan ang damit mo? Where are your clothes?
Nasaan ang damit ng anak ko? Where are the clothes of my child?
Nasaan ang damit ng asawa ko? Where are the clothes of my spouse?
Nasaan ang doktor? Where is the doctor?
Nasaan ang elebeytor? Where is the elevator?
Nasaan ang estudyante? Where is the student?
Nasaan ang groseri? Where is a grocery store?
Nasaan ang guro mo? Where is your teacher?
Nasaan ang guro namin? Where is our teacher? (exclusive)
Nasaan ang guro natin? Where is our teacher? (inclusive)
Nasaan ang guro? Where is the teacher?
Nasaan ang istadium? Where is the stadium?
Nasaan ang Japanese restaurant? Where is the Japanese restaurant?
Nasaan ang kaha de yero? Where is the safe?
Nasaan ang kapeterya? Where is the cafeteria?
Nasaan ang kotse ko? Where is my car?
Nasaan ang kotse mo? Where is your car?
Nasaan ang kotse namin? Where is our car?
Nasaan ang kotse nila? Where is their car?
Nasaan ang magulang mo? Where are your parents?
Nasaan ang Manila Cathedral? Where is the Manila Cathedral?
Nasaan ang mga anak mo? Where are your children?
Nasaan ang mga aso namin? Where are our dogs?
Nasaan ang mga bata? Where are the children?
Nasaan ang nars? Where is the nurse?
Nasaan ang otel? Where is the hotel?
Nasaan ang palengke? Where is the market?
Nasaan ang pulis? Where are the police?
Nasaan ang radyo mo? Where is your radio?
Nasaan ang regalo ko? Where’s my christmas gift?
Nasaan ang terminal ng bus? Where is the bus terminal?
Nasaan ang titser? Where is the teacher?
Nasaan ang trak ko? Where is my truck?
Nasaan ho ang hintuan ng bus? Where’s the bus stop?
Nasaan ka ngayon? Where are you now.
Nasaan kami? Where are we? (exclusive)
Nasaan po ang estasyon ng bus? Where is the bus station?

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn