Tagalog Translations 43

Mabaho ka. You are smelly.
Mabait na bata. Nice kid.
Mabangis na hayop. Fierce animal.
Mabango ito. This smells fragrant
Mabilis mag-salita ang asawa ko. My spouse speaks fast.
Mabuhay ang bagong kasal. Long live the newlyweds.
mabuti fine, good
Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Are you feeling better now.
Mabuti naman ako. I am quite fine.
Mabuti naman, at ikaw? Quite fine, and you?
Mabuti naman, salamat. Quite fine, thanks.
Mabuti naman, salamat. At ikaw? Quite fine thanks, and you?
Mabuti naman. Quite fine.
Mabuti naman. Ikaw? Quite fine. You?
Mabuti pa magdiyip ka. It’s better for you to take the jeepney.
Mabuti po naman, kayo po? Quite fine thank. You? (respectful)
Mabuti po naman. Quite fine sir/ma’am.
Mabuti po, salamat. Fine sir/ma’am, thank you. ( respectful)
Mabuti rin. Fine too.
Mabuti sa wala. Better than nothing.
Mabuti. Fine.
Mabuting ina. Good mother.
Madilim ang gabi. The night is dark.
Mag-aaral ako. I will study.
Mag-aasawa ka na? Are you getting married?
Magaling! Excellent!
Maganda ang araw na ito. This day is beautiful.
Maganda ang kapatid mo. Your sister is beautiful.
Maganda ang Pilipinas pero mainit. The Philippines is beautiful but hot.
Maganda ba ako? Am I beautiful?
Maganda ka. You are pretty.
Maganda ka. You are beautiful.
Magandang araw po Good day!
Magandang babae. Pretty woman.
Magandang gabi po Good evening
Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening to all of you.
Magandang gabi sa iyo. Good evening to you.
Magandang gabi sa’yo. Good evening to you.
Magandang gabi. Good evening.
Magandang hapon sa inyong lahat Good afternoon to you all.
Magandang hapon sa iyo. Good afternoon to you.
Magandang hapon sa’yo. Good afternoon to you.
Magandang hapon. Good afternoon
Magandang kulay. Nice color.
Magandang tanghali po Good day (noon)
Magandang tanghali sa iyo. Good noon to you.
Magandang tanghali. Good noon.
Magandang umaga din Good morning also.
Magandang umaga din po. Good morning din po. (formal)
Magandang umaga din sa iyo. Good morning also to you.
Magandang umaga din sa’yo. Good morning also to you.
Magandang umaga po sa inyo Good morning to you. (formal)
Magandang umaga sa inyo. Good morning to you.
Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning to all of you.
Magandang umaga sa iyo Good morning to you.
Magandang umaga sa’yo. Good morning to you.
Magandang umaga. Good morning
Magandang umaga. Good morning.
Mag-aral nang mabuti. Study well.
Mag-aral tayo. Let’s study.
Mag-aral tayong kumanta. Let’s learn how to sing.
Mag-asawa ba kayo? Do you have a spouse? (plural)
Mag-asawa kami. We are married. (We are a married couple)
Mag-asawa na sila? Are they married? (are they spouses?)
Mag-asawa sila. They are married. (they are spouses).
Mag-asawa tayo! Let’s get married!
Magdasal tayo. Let us pray.
Mag-ehersisyo tayo. Let’s exercise.
Magelebeytor po kayo. Please take the elevator.
Maghanda ka na. Get ready now.
Maghanda ka ng pagkain. Prepare food.
Mag-higanti ka. Take revenge.
Maghilamos ka. Wash your face.
Maghugas ka ng kamay. Wash your hands
Maginaw ang disyembre dito. December is cold here.
Mag-ingat ka. You be careful.
Mag-ipon ka ng pera. Save up money.
Magkaaway sila. They are enemies
Magkaibigan tayo. You and i are friends
Magkakapatid ang mga batang babae. The girls are sisters.
Magkano (po) ang bayad sa isang araw? How much is the rate for one day?
Magkano (po) ang mga tiket? How much are the tickets?
Magkano (po) ang rawn trip? How much for round trip?
Magkano (po) ang wan-wey? How much for one-way?
Magkano (po) ito? How much is this? (price)
Magkano ang halaga niyan? How much does it cost?
Magkano ang isang dosena? How much is a dozen?
Magkano ang isang dosenang itlog? How much is a dozen eggs?
Magkano ang isang kilo ng bigas? How much is one kilo of rice?
Magkano ang isang kilo ng mangga? How much is a kilo of mangoes?
Magkano ang isang kilo ng manok? How much is one kilo of Chicken?
Magkano ang isang kilo? How much is one kilo?
Magkano ang isang kilong manok? How much is a kilo of chicken?
Magkano ang isang tiket na deretso sa Baguio? How much is a tiket direct to Baguio?
Magkano ang pamasahe sa Manila? How much is the fare to Manila?
Magkano ang pera mo? How much money do you have?
Magkano ang taksi papuntang hotel? How much is the taxi fare going to the hotel?

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn