Tagalog Translations 39

Huminga ka nang malalim. Take a deep breath.
Hunyo June
Huwag Don’t
Huwag diretso. Don’t go straight ahead.
Huwag ka munang pumunta. Don’t go yet.
Huwag kang kumain. Don’t eat.
Huwag kang mag-alala. Don’t you worry.
Huwag kang magalit. Don’t get angry.
Huwag kang magbiro. Don’t joke.
Huwag kang maglasing. Don’t get drunk.
Huwag kang magmaneho dito. Don’t drive here.
Huwag kang magpaloko. Don’t let yourself be fooled.
Huwag kang mag-reklamo. Don’t complain.
Huwag kang magsalita ng ganoon. Don’t say such things.
Huwag kang magsalita. Don’t speak.
Huwag kang magselos. Don’t be jealous.
Huwag kang magsinungaling! Don’t lie!
Huwag kang mahiya. Don’t be shy.
Huwag kang matakot. Don’t be afraid.
Huwag kang mataranta. Don’t panic.
Huwag kang matulog. Don’t sleep.
Huwag kang mawalan ng pag-asa. Don’t lose hope.
Huwag kang praning. Don’t be crazy.
Huwag kang pumasok doon. Don’t go in there.
Huwag kang pupunta. Don’t go.
Huwag kang sumigaw. Don’t shout.
Huwag kang sumuko. Don’t surrender.
Huwag kang suwapang. Don’t be greedy.
Huwag kang titingin! Don’t look.
Huwag kang tumawa. Don’t laugh.
Huwag kang umalis. Don’t leave. (Don’t go.)
Huwag kang uminom. Don’t drink.
Huwag kang umiyak. Don’t cry.
Huwag mag-alinlangan. Don’t hesitate.
Huwag mag-atubili. Don’t hesitate.
Huwag mamaya. Let it not be later.
Huwag mo akong gisingin. Don’t wake me up.
Huwag mo akong hintayin. Don’t wait for me.
Huwag mo akong istorbohin! Don’t bother me!
Huwag mo akong iwanan. Don’t leave me.
Huwag mo akong iwanang mag-isa. Don’t leave me alone.
Huwag mo akong kagatin. Don’t bite me.
Huwag mo akong lapitan. Don’t come near me.
Huwag mo akong paiyakin. Don’t make me cry.
Huwag mo akong saktan. Don’t hurt me.
Huwag mo akong sigawan. Don’t shout at me.
Huwag mo akong suntukin. Don’t punch me.
Huwag mo akong takutin. Don’t scare me.
Huwag mo akong tanungin tungkol diyan. Don’t ask me about that.
Huwag mo akong tawagan. Don’t call me.
Huwag mo itong buksan. Don’t open this.
Huwag mo itong galawin. Don’t touch this.
Huwag mo itong gawin sa akin. Don’t do this to me.
Huwag mo itong gawin. Don’t do this.
Huwag mo kaming istorbohin. Don’t bother us.
Huwag mo siyang halikan. Don’t kiss him/her
Huwag mo siyang kausapin. Don’t talk to her/him.
Huwag mo siyang pakinggan Don’t listen to him.
Huwag mo siyang yakapin. Don’t hug him/her.
Huwag mong ibagsak ang telepono. Don’t drop the phone.
Huwag mong kalimutang kumain. Don’t forget to eat.
Huwag mong kamutin. Don’t scratch it.
Huwag mong lunukin. Don’t swallow it.
Huwag ninyong lagyan ng yelo ang serbesa ko. Don’t put ice in my beer.
Ibalik sa lugar. Put back in place.
Ibulong mo sa akin. Whisper it to me.
Ibulong mo. Whisper it.
Ika-apat ng hulyo. 4th of July.
Ika-ilan ang bahay mo mula sa kanto? How many houses is your place from the corner?
Ika-tatlo ng mayo. Third of may.
Ikaw You (only at beginning of sentence)
Ikaw ang bahala. It’s up to you.
Ikaw ang dahilan kung bakit ako naniniwala sa pag ibig. You are the reason I believe in love.
Ikaw ang mahal ko. You’re the one I love.
Ikaw ba si Paul? Are you Paul?
Ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba. You’re the only one I love and no one else.
Ikaw lang ang mahal ko. You’re the only one I love.
Ikaw pala! It’s you! (surprise)
Ikinagagalak kitang makilala. I’m pleased to meet you.
Ikinagagalak ko kayong makilala. I’m pleased to meet you. (formal)
Ikinagagalak kong makilala kayo, Ginang Smith. I’m pleased to meet you, Mrs. Smith.
Ilagay mo ang basa sa mesa. Put the cup on the table.
Ilagay mo dito. Put it here.
Ilan ang anak mo? How many children do you have?
Ilan ang anak ninyo? How many children do you have?
Ilan ang bata? How many children?
Ilan ang kailangan mo? How many do you need?
Ilan litro? How many liters?
Ilan mayroon ka? How many do you have?
ilan na anak ninyo? How many children do you all have?
ilan? How many?
Ilang ang anak mo? How many children do you have?
Ilang ang anak ninyo? How many children do you have?
Ilang kilometro? How many kilometers?
Ilang taon ka na? How old are you?
Ilang taon na (po) kayo? How old are you? (plural or formal)
Ilang taon na ang mga anak mo? How old are/is your children/child now?
Ilang taon na ang anak mo? How old is your baby?

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn