Tagalog Translations 36
Hello! Hello !
Hello, si Alma ito. Hello, this is Alma.
Hello, si Rodney ito. Hello, this is Rodney.
Helo, ano pong maipaglilingkod ko? Hello, can I help you?
Helo. Hello!
Herbivore ito. It is a herbivore.
Heto ang aming bayad. Here is our payment.
Heto ang asin. Here is the salt.
Heto ang asul na kotse. Here is the blue car.
Heto ang bayad ko. Here is my fare.
Heto ang bayad ko. This is my payment.
Heto ang bir mo. Here is your beer.
Heto ang bolpen. Here is a pen.
Heto ang coat mo. Here is your coat.
Heto ang ilang pagkain. Here is some food.
Heto ang ilang sariwang kamatis mula sa hardin. Here are some fresh tomatoes from the garden.
Heto ang iyong orange juice. Here is your orange juice.
Heto ang paminta. Here is the pepper.
Heto ang pasaporte mo. Here is your passport.
Heto ang puting kotse. Here is the white car.
Heto ang salamin mo. Here are your glasses.
Heto ang sapatos mo. Here are your shoes.
Heto na ang bahaging sinabi ko sa iyo. Here comes the part I was telling you about.
Heto na si Carla! Here comes Carla now!
Heto po ang bill. Here is the check.
Heto po ang inyong mga panghimagas. Here are your desserts.
Heto po ang menu. Here is the menu.
Heto po ang plato. Here’s a plate. (formal)
Heto po ang problema ninyo. Here’s your trouble.
Heto po ang tinidor. Here’s a fork.
Heto po. Here sir (passing to another).
Heto sila! Here they are!
Heto tayo, tatlong matatalinong tao – apat kung bibilangin si Jeff. Here we are, three intelligent people…four, if you count Fred.
Hetong bayad para isa lang, sa Dau. Here’s the fare for one, to Dau.
Hi! Hi!
Higit na mapupuno ang baso ng ganito karaming pesos. This many pesos will more than fill the glass.
Higit na mapupuno ang baso ng gatas na ito. This milk will more than fill the glass.
Higit nang kaunti ang dami ng mga peso para mapuno ang baso. There are a few too many pesos for the glass to hold.
Higit nang marami ang dami ng mga tao para mapuno ang kuwarto. There are far too many people for the room to hold.
Hihilahin ng lalaki ang kotse. The man will pull the car.
Hihintayin kita sa labas. I will wait for you outside.
Hihintayin kita. I’ll wait for you.
Hihinto po ba itong bus sa Tarlac? Will this bus stop at Tarlac?
Hihiwain ba niya ang tinapay? Will he cut the bread?
Hihiwain nila ang tinapay. They’re going to cut the bread.
Hihiwain niya ang cake hindi ba? He will cut the cake, won’t he?
Hilaga North.
Hinaan mo ang boses mo. Lower your voice.
Hinahabol ng lalaki ang batang babae. The man is running after the girl.
Hinahabol ng mga babae ang batang lalaki. The women are running after the boy.
Hinahagis ng babae ang bola. The woman is throwing the ball.
Hinahagis ng bata ang bola. The child is throwing the ball.
Hinahagis ng batang lalaki ang barya. The boy is flipping a coin.
Hinahagis ng batang lalaki ang bola. The boy is throwing the ball.
Hinahagis ng lalaki ang bola. The man is throwing the ball.
Hinahagis ng lalaki ang dais. The man is rolling the dice.
Hinahagis ng lalaki ang kutsilyo. The man is throwing the knife.
Hinahalikan ng batang babae ang kanyang tatay. The girl is kissing her father.
Hinahalikan niya ang kanyang anak na lalaki. She is kissing her son.
Hinahalikan niya ang kanyang asawang lalaki. She is kissing her husband.
Hinahanap niya ang kanyang kotse. He’s looking for his car.
Hinahaplos ng lalaki ang aso. The man is petting the dog.
Hinahaplos ng lalaki ang kaniyang pusa. The man is petting his cat.
Hindi No
Hindi ako Amerikana. I’m not American (woman).
Hindi ako doktor. I am not a doctor.
Hindi ako estudyante. I am not a student.
Hindi ako interesado. I’m not interested.
Hindi ako kumakain ng karne. I don’t eat meat.
Hindi ako makakalabas ngayon. I can’t go out now.
Hindi ako manyakis. I’m not a sex maniac.
Hindi ako marunong. I can’t (not able)
Hindi ako masyadong mabuti. I’m not so fine.
Hindi ako masyadong marunong mag-Tagalog. I don’t speak Tagalog too well.
Hindi ako nagsasalita ng Ingles. I don’t speak Ingles.
Hindi ako nagsasalita ng Tagalog. I don’t speak any Tagalog.
Hindi ako nagugutom. I’m not hungry.
Hindi ako nakakaintindi ng Tagalog. I’m not able to understand Tagalog.
Hindi ako nakakaintindi. I am not able to understand.
Hindi ako natakot. I was not afraid.
Hindi ako pagod. I am not tired.
Hindi ako Pilipina. I’m not Filipino. (a woman)
Hindi ako Pilipino. I’m not Filipino. (a man)
Hindi ako pumunta. I didn’t go.
Hindi ako pupunta. I’m not going.
Hindi ako puwede. I can’t.
Hindi ako pwedeng ngayon. I can’t now.
Hindi ako takot. I am not afraid.
Hindi ako tanga. I’m not stupid.
Hindi bakit? Why not?
Hindi bale (po) Never mind.
Hindi dilaw ang kotse. The car is not yellow.
Hindi dito. Not here.
Hindi gumagana. It’s not working.
Hindi gutom ang babae. The woman is not hungry.
Hindi gutom ang lalaki. The man is not hungry.
Hindi ito tapos. It is not over.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn