Tagalog Translations 35
Habang nagbabakasyon ako, binisita ko ang maraming simbahan. During that vacation, I visited a lot of churches.
Habang nandoon ako ng apat na araw, marami akong nakilalang negosyante. During the four days I was there, I met many business people.
Habang taglamig sa lungsod na ito, nagtatayo ang mga Amerikano ng mga bahay na gawa sa niyebe. During the winter in this city, the Americans build very big houses out of snow.
hagdan ladder
hagdanan stairs
Hahalikan ng babae ang lalaki. The woman is going to kiss the man.
Hahalikan ng lalaki ang kaniyang asawa. The man is going to kiss his wife.
Hahampasin ng batang babae ang batang lalaki ng unan. The girl will hit the boy with the pillow.
Hahanapin kita I will find you.
Hahanapin natin ang mga magulang mo. We will find your parents.
Halaman ang mga bulaklak. Flowers are plants.
Halika at tingnan mo ito. Come and look at this.
Halika dito! Come here!
Halikan mo ako. Kiss me.
Halikayo at tingnan ninyo ito. Come and look at this. (plural or formal)
Halikayo sa mesa. Come to the table.
Halikayo. Come here. (plural)
Halo! Hello!
halos almost
Halos 20 na Sentigrado ito. It is about 20 degrees centigrade.
Halos 200,000 piso ang halaga nito. It costs about 200,000 pesos.
Halos 300 piso ang halaga nito. It costs about 300 pesos.
Halos 4,000 piso ang halaga nito. It costs about 4,000 pesos..
Halos ala una na. It is almost one o’clock.
Halos alas lima y medya na. It is almost five thirty.
Halos bakante ang mall. The mall is almost empty.
Halos dalawang metro ang tangkad mo. You’re almost two meters tall!
Halos handa na ako. I’m almost ready.
Halos handa nang pumasok sa opisina ang lalaki, pero hindi pa handa ang kanyang asawa. The man is almost ready to go to the office, but his wife is not.
Halos kasintangkad ng batang babae ang kapatid niya. The girl is almost as tall as her sibling.
Halos limang kilo ang timbang ng mga karot. The carrots weigh almost nine pounds.
Halos limang sentimetro ang haba ng bolpen. The pen is almost five centimeters long.
Halos magkasintimbang ang orange at ang mansanas. The orange weighs almost as much as the apple.
Halos matatapos na niyang basahin ang libro. He has nearly finished reading the book.
Halos matatapos na niyang tiklupin ang mga labada. He has nearly finished folding the laundry.
Halos sapat ang juice namin para sa lahat. We have almost enough juice for everyone.
Halos sapat na ang tangkad mo para sumakay ng bisikleta. You are almost tall enough to ride the bicycle.
Halos siyamnapung dolyar ang halaga ng bisikleta. The bicycle costs almost ninety dollars.
Halos tatlumpu’t limang kilo ang timbang niya. He weigh almost fifty-five pounds!
Halos tatlumpung metro ang haba nito. It’s almost 30 meters long.
Hanapin mo. Look for it.
Handa ka bang mag-shopping? Are you ready to go shopping?
Handa ka na ba? Are you ready.
Handa ka na bang pumunta sa istasyon ng bus? Are you ready to go to the bus station?
Handa ka na bang pumunta sa restawran? Are you ready to go to the restaurant?
Handa ka na bang pumunta sa simbahan? Are you ready to go to the church?
Handa ka na bang pumunta sa sine? Are you ready to go to the cinema?
Handa ka na bang pumunta sa tindahan? Are you ready to go to the store?
Handa ka na bang sumakay sa bisikleta mo? Are you ready to ride your bicycle?
Handa na ba kayo? Are you ready? (formal)
Handa na ba kayong kumain ng hapunan? Are you ready to eat dinner?
Handa na po ako. I’m ready now.
Handa na po akong pumunta sa parada. I’m ready to go to the parade.
Handa na po ba kayo? Are you ready now? (plural/formal)
Handa nang tumakbo ang mga batang lalaki. The boys are ready to run.
Handang-handa. Very ready
Hanggang kailan? Until when.
Hanggang sa muli. Until next time.
Hapi trip, ha? Have an enjoyable trip!
Hapon Afternoon
Hapon na. It is afternoon.
Haponesa ang babaeng ito. This woman is Japanese.
Hapunan Dinner
hardin garden
hardware hardware store
harina flour
hatinggabi midnight
Huwag dito. No here.
Hawak ko ang aking pusa. I’m holding my cat.
Hawak namin ang litrato ng isa’t isa. We’re holding photos of each other.
Hawak namin ang malaking isda. We’re holding a big fish.
Hawak ng batang babae sa kanang kamay niya ang telepono. The girl is holding the telephone in her right hand.
Hawak ng batang lalaki ang mga bulaklak. The boy is holding flowers.
Hawak ng batang lalaki sa kaniyang bibig ang panali. This boy is holding the leash in his mouth.
Hawak ng estudyante ang laptop. The student is holding a laptop.
Hawak ng lalaki sa kaliwang kamay niya ang sumbrero. The man is holding a hat in his left hand.
Hawak ng lalaki sa kaliwang kamay niya ang telepono. The man is holding the telephone in his left hand.
Hawak ng lalaki sa kanang kamay niya ang baso. The man is holding the glass in his right hand.
Hawak ng nanay ang anak niya. The mother is holding her baby.
Hawak nila ang mapa. They’re holding a map.
Hawakan mo ang kamay ko. Hold my hand.
Hawakan mo ito. Hold this
Hayaan mo akong mag-isa! Leave me alone!
Hayop ako. I’m a beast (animal)
Hayop ang aso. A dog is an animal.
Hayop ang isda. A fish is an animal.
Hayop ang mga aso. Dogs are animals.
Hayop ang mga kabayo at ang mga baka. Horses and cattle are animals.
Hayop ang mga pato. Ducks are animals.
Hayop ito na mabagal gumalaw. This is an animal that moves slowly.
Hayop ito na mabilis gumalaw. This is an animal that moves fast.
Hayop ito. This is an animal.
Hayop ka. You’re a beast (animal)
hayskul high school
Hello Kathy. Hello Kathy.
Hello Lola. Hi Grandma.
Hello Nanay. Hi Mom.
Hello Tatay. Hi Dad.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn