Tagalog Translations 32
Gusto kong bumili ng pagkain. I want to buy food.
Gusto kong bumili ng pantalon. I want to buy a pair of pants.
Gusto kong bumili ng sapatos. I want/like to buy shoes.
Gusto kong bumili ng tubig. I want to buy water.
Gusto kong ipakilala sa inyo ang mga kaibigan ko, sina Ana at Alan. I would like to introduce you to my friends, Ana and Alan.
Gusto kong isang bir please. I want one beer please.
Gusto kong kumain ng agahan. I want to eat breakfast.
Gusto kong kumain ng cake sa party. I want to eat cake at the party.
Gusto kong kumain ng halo-halo. I want to eat halo-halo.
Gusto kong kumain ng hapunan. I want to eat dinner.
Gusto kong kumain ng kanin. I want to eat rice.
Gusto kong kumain ng pananghalian. I want to eat lunch.
Gusto kong kumain ng pancit. I want to eat pancit.
Gusto kong kumain ng salad sa restawran I want to eat salad at the restaurant.
Gusto kong kumain ng sorbetes. I want to eat ice cream.
Gusto kong kumain ng tinapay. I want to eat bread.
Gusto kong kumain sa restawran. I want to eat at a restaurant.
Gusto kong kumain. I want to eat.
Gusto kong kumanta. I want to sing.
Gusto kong lumipad. I want to fly.
Gusto kong magbasa. I like to read.
Gusto kong maglaro ng golf. I want to play golf.
Gusto kong magluto. I like to cook.
Gusto kong magreserba ng kuwarto mula Mayo 18 hanggang Mayo 28. I want to reserve a room from May 18 until May 28.
Gusto kong magreserba ng kuwarto. I want to reserve a room.
Gusto kong magreserba ng upuan papuntang Cebu. I’d like to reserve a seat going to Cebu.
Gusto kong mag-shopping. I want to go shopping.
Gusto kong mag-tagal dito. I want to stay here.
Gusto kong mag-tagal. I want to stay.
Gusto kong mag-tenis. I want to play tennis.
Gusto kong mag-trabaho. I want to work.
Gusto kong malaman. I want to know.
Gusto kong mamili ngayon araw. I want to go shopping today.
Gusto kong mamili. I want to go shopping.
Gusto kong manood ng sine. I want to go watch a movie.
Gusto kong manood ng TV. I want to watch TV.
Gusto kong marinig ng boses mo. I want to hear your voice.
Gusto kong matulog pa. I want to sleep still.
Gusto kong matulog. I want to sleep.
Gusto kong patunayan na mahal kita. I want to prove that I love you.
Gusto kong pumunta sa Baguio City. I want to go to Baguio City.
Gusto kong pumunta sa Baguio. I want to go to Baguio.
Gusto kong pumunta sa bakasyon sa taong ito. I want to go on vacation this year.
Gusto kong pumunta sa bundok. I’d like to go to the mountains.
Gusto kong pumunta sa dagat. I’d like to go to the sea.
Gusto kong pumunta sa dalampasigan. I would like to go to the beach.
Gusto kong pumunta sa Dau. I want to go to Dau.
Gusto kong pumunta sa hotel. I want to go to the hotel.
Gusto kong pumunta sa labas. I want to go outside.
Gusto kong pumunta sa Manila bukas. I want to go to Manila tomorow.
Gusto kong pumunta sa Maynila. I want to go to Manila.
Gusto kong pumunta sa Mindoro. I want to go to Mindoro.
Gusto kong pumunta sa playa. I’d like to go to the beach.
Gusto kong pumunta sa probinsya. I’d like to go to the countryside.
Gusto kong pumunta sa sine. I’d like to go to the movies.
Gusto kong pumunta. I want to go.
Gusto kong sagutin mo ako. I want you to answer me.
Gusto kong tawagan ang doktor. I want to call the doctor.
Gusto kong tawagan mo ako. I want you to call me.
Gusto kong tumalon. I want to jump.
Gusto kong tumira sa America. I want to live in America.
Gusto kong tumira sa Manila. I want to live in Manila.
Gusto kong umalis. I want to leave.
Gusto kong uminom ng ala una. I want to drink at one o’clock.
Gusto kong uminom ng alas dos. I want to drink at two-o’clock.
Gusto kong uminom ng bir. I want to drink beer.
Gusto kong uminom ng kape sa hotel. I want to drink coffee at the hotel.
Gusto kong uminom ng kape sa inyo. I want to drink coffee with you.
Gusto kong uminom ng kape. I want to drink coffee.
Gusto kong uminom ng tubig. I want to drink water.
Gusto kong uminom. I want to drink.
Gusto kong umupo doon. I want to sit over there.
Gusto kong umupo kasi pagod na ako. I want to sit because I’m tired already.
Gusto mo ba ang asul na bestida? Do you want the blue dress?
Gusto mo ba ang itim na sombrero? Do you like the black hat?
Gusto mo ba ang kotseng iyan? Do you like this car?
Gusto mo ba ang T-shirt na ito? Do you want this T-shirt?
Gusto mo ba dito? Did you like it here?
Gusto mo ba ito? Do you like it?
Gusto mo ba na lumabas na kasama ako? Do you want to go out with me?
Gusto mo ba ng 7 Up? Would you like some 7 Up?
Gusto mo ba ng bendahe? Would you like a bandage?
Gusto mo ba ng bolpen? Would you like a pen?
Gusto mo ba ng cake? Do you want some cake?
Gusto mo ba ng gatas? Would you like some milk? (informal/singular)
Gusto mo ba ng isang basong gatas? Do you want a glass of milk?
Gusto mo ba ng isang basong tubig? Do you want a glass of water?
Gusto mo ba ng kape o ng tsaa? Do you want coffee or tea?
Gusto mo ba ng kape, tsa o gatas? Would you like some coffee, tea or milk?
Gusto mo ba ng kape? Would you like coffee?
Gusto mo ba ng libro o ng diyaryo? Would you like the book or the newspaper?
Gusto mo ba ng lumpia? Do you want lumpia?
Gusto mo ba ng mansanas? Do you want an apple?
Gusto mo ba ng mga bangka? Do you like boats?
Gusto mo ba ng mga eroplano? Do you like airplanes?
Gusto mo ba ng orange juice o gatas? Would you like orange juice or milk?
Gusto mo ba ng orange juice o tubig? Do you want orange juice or water?
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn