Tagalog Translations 31
Gumagawa siya ng salad. He’s making a salad.
Gumagawa siya ng sandwich. She’s making a sandwich.
Gumising ka nang maaga. Wake up early.
Gusto ba ninyo ang Maynila? Do you like Manila? (formal/plural)
Gusto ba ninyo ng alak? Would you like an alcoholic drink? (formal/plural)
Gusto ba ninyo ng cake? Would you like some cake?
Gusto ba ninyo ng kape? Would you like some coffee? (formal/plural)
Gusto ba ninyo ng tsaa o ng kape? Would you like tea or coffee?
Gusto ba ninyong kumain? Would you like to eat? (formal/plural)
Gusto ba ninyong uminom? Would you like to drink? (formal/plural)
Gusto kita. I like you.
Gusto kitang halikan. I want to kiss you.
Gusto kitang ipakilala kay Paul. I’d like to introduce you to Paul.
Gusto kitang makasama. I want to be with you.
Gusto kitang makita kaagad. I want to see you soon.
Gusto kitang makita. I want to see you.
Gusto kitang pakasalan. I want to marry you.
Gusto kitang suntukin. I want to punch you.
Gusto kitang tulungan. I want to help you.
Gusto ko. I want (like).
Gusto ko ang bahay na ito. I like this house.
Gusto ko ang dilaw. I want the yellow one.
Gusto ko ang palda ito. I want this skirt.
Gusto ko ang pulang isa. I want the red one.
Gusto ko ang sine. I like the cinema.
Gusto ko ito! I like this.
Gusto ko na laging kasama ka. I like being with you.
Gusto ko ng bir. I want to have beer.
Gusto ko ng coke sa isang basong may yelo. I want coke in a glass with ice.
Gusto ko ng dalawang boluntaryo. I want two volunteers.
Gusto ko ng ice cream. 0
Gusto ko ng isang order ng pansit palabok. I want an order of pancit palabok.
Gusto ko ng isang tasang kape. I want a cup of coffee.
Gusto ko ng isda. I like fish.
Gusto ko ng kanin. I want rice.
Gusto ko ng kape. I would like coffee.
Gusto ko ng kiss. I want a kiss.
Gusto ko ng libro. I want a book.
Gusto ko ng mainit na sopas. I like hot soup.
Gusto ko ng one-way tiket. I’d like a one-way ticket.
Gusto ko ng pabo. I want turkey.
Gusto ko ng pera. I want money.
Gusto ko ng prutas. I would like fruit.
Gusto ko ng puting kuneho. I want a white rabbit.
Gusto ko ng rawn-trip tiket. I’d like a round-trip ticket.
Gusto ko ng sopas. I would like soup.
Gusto ko ng sopdrinks. I’d like a soft drink.
Gusto ko ng steak. I would like a steak.
Gusto ko ng tahong. I like mussels.
Gusto ko ng talaba. I like oysters.
Gusto ko ng tinapay at gatas. I want bread and milk.
Gusto ko ng tsa. I would like tea. (I like tea).
Gusto ko ng tsokolate. I would like some chocolate.
Gusto ko ng tubig. I want water.
Gusto ko pa ng pagkain. I’d like more food.
Gusto ko pang magtagal sa Pilipinas. I still want to stay in the Philippines.
Gusto ko pang magtagal. I want to stay longer.
Gusto ko po kayong ipakilala kay Paul. I’d like to introduce you to Paul.
Gusto ko po ng bisikleta. I would like a bicycle.
Gusto ko pong bumili ng amerikana. I’d like to buy a coat. (polite/formal)
Gusto ko pong bumili ng bathing suit. I’d like to buy a bathing suit.(polite/formal)
Gusto ko pong bumili ng bestida. I’d like to buy a dress.
Gusto ko pong bumili ng blaus. I’d like to buy a blouse.(polite/formal)
Gusto ko pong bumili ng diyaket. I’d like to buy a jacket.(polite/formal)
Gusto ko pong bumili ng kapote. I’d like to buy a raincoat.(polite/formal)
Gusto ko pong bumili ng mga damit. I’d like to buy clothes.(polite/formal)
Gusto ko pong bumili ng palda. I’d like to buy a skirt.(polite/formal)
Gusto ko pong bumili ng pantalon. I’d like to buy a pair of pants.(polite/formal)
Gusto ko pong bumili ng payong. I’d like to buy an umbrella.(polite/formal)
Gusto ko pong bumili ng sapatos. I’d like to buy shoes.
Gusto ko pong bumili ng sweter. I’d like to buy a sweater.(polite/formal)
Gusto ko pong bumili ng t-shirt. I’d like to buy a T-shirt.
Gusto ko pong magpadala ng telegrama. I’d like to send a telegram.
Gusto ko pong magreserba ng kuwarto. I’d like to reserve a room.
Gusto ko rin bumili ng tubig. I also want to buy water.
Gusto ko rin kumain ng kanin. I also want to eat rice.
Gusto ko rin kumain. I also want to eat.
Gusto ko rin mamali. I want to go shopping too.
Gusto ko rin sana tumira sa bahay sa probinsiya. I want also to live in a house in the country.
Gusto ko rin uminom ng bir. I also want to drink beer.
Gusto ko rin uminom ng kape. I want also to drink coffee.
Gusto ko rin uminom ng tubig. I also want to drink water.
Gusto ko rin uminom. I also want to drink.
Gusto ko rin. I want too.
Gusto ko talagang magtagal. I really want to stay.
Gusto ko. I want.
Gusto kong amuyin ang buhok mo. I want to smell your hair.
Gusto kong apat na bir. I want four beers.
Gusto kong bilhin ang mapang ito. I want to buy this map.
Gusto kong bumili ng aspirin. I want to buy some aspirin.
Gusto kong bumili ng bigas. I want to buy uncooked rice.
Gusto kong bumili ng bir. I want to buy beer.
Gusto kong bumili ng dalawang bir. I want to buy two beers.
Gusto kong bumili ng dalawang kape. I want to buy two coffees.
Gusto kong bumili ng bir I want to buy a beer.
Gusto kong bumili ng kanin at kape. I want to buy rice and coffee.
Gusto kong bumili ng kanin. I want to buy rice.
Gusto kong bumili ng kape. I want to buy coffee.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn