Tagalog Translations 26




dalawan libo walong daan pitumpu’t tatlo two thousand eight hundred and seventy-three
dalawandaan pitumpu’t apat two hundred and seventy-four
dalawandaan walumpu’t pito two hundred and eighty-seven
dalawang araw two days
Dalawang araw na akong dito. I’ve been here 2 days already.
Dalawang araw ng bakasyon. Two days of vacation.
dalawang aso two dogs
dalawang babae at isang lalaki two women and one man
dalawang babae na may ilang kabayo two women with several horses
dalawang baboy two pigs
dalawang baka two cows
dalawang bandila a couple of flags
dalawang batang lalaki at ang kanilang mga magulang two boys and their parents
Dalawang bir please. Two beers please.
Dalawang bir. two beers.
dalawang bola two balls
dalawang bolpen two pens
dalawang braso two arms
Dalawang buwan lamang. Two months only.
Dalawang daan peso ito. This is two hundres pesos.
Dalawang daang kilometro. Two hundred kilometers.
dalawang dilaw na bus two yellow buses
dalawang gabi two nights
Dalawang kape ang gusto kong bilihin. Two coffees is what I want to buy.
dalawang limon two lemons
Dalawang linggo na kami dito. We’ve been here two weeks already.
dalawang magkapatid na babae at ang kanilang nanay two sisters and their mother
dalawang magkapatid na lalaki at ang kanilang tatay two brothers and their father
dalawang magulang hindi kasama ang kanilang mga anak two parents without their children
dalawang magulang kasama ang kanilang mga anak two parents with their children
dalawang manika two dolls
dalawang mata two eyes
dalawang mata at isang ilong two eyes and a nose
dalawang matanda two adults
dalawang matanda at dalawang hayop two adults and two animals
dalawang matanda at isang bata two adults and one child
dalawang medyas two socks
dalawang musmos two children
dalawang oras two hours
dalawang oras bago mag-alas sais two hours before six o’clock
dalawang oras makalipas ng alas sais two hours after six o’clock
dalawang pares ng dais two pairs of dice
Dalawang piso lahat. Two pesos is the total.
Dalawang piso lang. Two pesos only
Dalawang piso. Two pesos.
dalawang plato two plates
dalawang pulang bulaklak two red flowers
dalawang puti at dilaw na bulaklak two white and yellow flowers
dalawang rolyo ng paper towel two rolls of paper towels
dalawang sapatos two shoes
Dalawang sentigrado. Two degrees centigrade.
dalawang ski two skis
Dalawang talampakan ang haba ng tinapay The bread is two feet long.
Dalawang tao ang nasa isang bangka. Two people are in one boat.
dalawang tao at tatlong hayop two people and three animals
Dalawang taong gulang na siya. He is two years old.
dalawang taong may salamin two people with glasses
dalawang taong walang salamin two people without glasses
Dalawang tiket nga po para sa sine. I’d like two tickets for the movie.
dalawang tinapay two loaves of bread
dalawang uri ng bulaklak two kinds of flowers
Dalawang uri ng halaman ang palumpong at ang bulaklak. Bushes and flowers are kinds of plants.
dalawang uri ng hayop two kinds of animals
dalawang uri ng isda two kinds of fish
dalawang uri ng pusa two kinds of cats
Dalawang-daan piso, maraming salamat. two hundred pesos, thank you very much.
Dalawin mo kami. Visit us.
Dalhan mo ako ng San Miguel bir. Bring me a San Miguel beer.
Dalhan mo kami ng sinigang. Bring us some sinigang.
Dalhan mo pa ako ng bir. Bring me another beer.
Dalhin mo ito nang ganito. Hold it like this.
Dalhin mo ito ng ganito. Carry them like this.
Dalhin natin siya sa ospital. Let’s take her/him to the hospital.
Dalhin nga niyo ako sa Malabon Market. Please take me to Malabon Market.
Dalian mo! Hurry up!
damit na Indiano Indian clothes
damit na Intsik Chinese clothes
Damuhan. Grass.
Dapat akong bumili ng mas malaking kotse. I should buy a bigger car.
Dapat akong kumain ng prutas, ngunit mas gusto ko sana ang kendi. I should eat fruit, but I would rather have a candy.
Dapat gawin niya ang kaniyang trabaho sa halip na maglaro sa computer. He should do his trabaho instead of playing a computer game.
Dapat itigil niya ang pagbubuhos kapag puno na ang baso. He should stop pouring when the cup is full.
Dapat itinigil na niya ang pagbubuhos nang puno na ang baso. He should have stopped pouring when the cup was full.
Dapat kang bakyumin ang sahig. You should vacuum the floor.
Dapat kang isuot ang pulang t-shirt. You should wear the red t-shirt.
Dapat kang magsipilyo ng ngipin nang dalawang beses sa isang araw. You should brush your teeth two times a day.
Dapat kang mag-sweater. You should wear a sweater.
Dapat kang sumakay sa bus na ito. You should take this bus.
Dapat kang uminom ng gamot na ito nang apat na beses sa linggo. You should take this medicine four times a week.
Dapat ko bang bakyumin ang sahig? Should I vacuum the floor?
Dapat ko bang isuot ang itim na palda o ang grey na palda? Should I wear the black skirt or the gray skirt?
Dapat ko bang isuot ang pulang t-shirt o ang dilaw na t-shirt? Should I wear the red t-shirt or the yellow t-shirt?
Dapat ko bang walisin ang sahig? Should I sweep the floor?
Dapat ko po bang ilagay sa sahig ang aklat? Should I put the book on the floor?
Dapat ko siyang tawagan ngayon. I should call her now.
Dapat mong ilagay ang plato sa lamesa. You should put the plate on the table.
Dapat mong inumin ito. You should drink this.




10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn