Tagalog Translations 24
Bumibili siya ng cake sa bakery. He is buying a cake at the bakery.
Bumibili siya ng cake sa panaderya. He is buying a cake in a bakery.
Bumibili siya ng dalawang sumbrero. He is buying two hats.
Bumibili siya ng damit gamit ang credit card. He’s buying close using a credit card.
Bumibili siya ng damit. She’s buying clothes.
Bumibili siya ng gamot para sa anak niya. She’s buying medicine for her child.
Bumibili siya ng gamot sa botika. She’s buying medicine at the pharmacy.
Bumibili siya ng gamot. He’s buying medicine.
Bumibili siya ng gasolina. She’s buying gas.
Bumibili siya ng ilang mansanas. She’s buying some apples.
Bumibili siya ng isang lumang kotse. He’s buying an old car.
Bumibili siya ng isang lumang sumbrero. He’s buying an old hat.
Bumibili siya ng isang T-shirt. He is buying one T-shirt.
Bumibili siya ng kape para sa kanila. She’s buying coffee for them.
Bumibili siya ng kotse. She is buying a car.
Bumibili siya ng libro sa bookstore. She’s buying a book at the bookstore.
Bumibili siya ng llimang T-shirt. She is buying five T-shirts.
Bumibili siya ng magasin. She’s buying a magazine.
Bumibili siya ng mapa gamit ang cash. He’s buying a map with cash.
Bumibili siya ng mga saging. He’s buying bananas.
Bumibili siya ng tatlong aklat. He is buying three books.
Bumibili siya ng tinapay sa panaderya. He is buying bread in a bakery.
Bumibili siya sa groseri. She’s shopping at a grocery store.
Bumibili siya sa tindahan ng alahas. He’s shopping at a jewelry store.
Bumibisita ako noon sa Amerika, at nakatira siya doon. I was visiting China, and he was living there.
Bumili ako ng aklat noong nasa bookstore ako. I bought a book when I was at the bookstore.
Bumili ako ng daryo. I bought a newspaper.
Bumili ako ng diyaryo kahapon. I bought a newspaper yesterday.
Bumili ako ng gatas kahapon. I bought milk yesterday.
Bumili ako ng gulay noong nasa groseri ako. I bought vegetables when I was at the grocery store.
Bumili ako ng karne at gulay kahapon. Yesterday I bought meat and vegetables.
Bumili ako ng karot noong nasa groseri ako. I bought the carrots when I was at the grocery store.
Bumili ako ng kotse noong Huwebes. I bought a car last Thursday.
Bumili ako ng libro kahapon. I bought a book yesterday.
Bumili ako ng libro noong Biyernes. I bought a book last Friday.
Bumili ako ng litrato ni Jose Rizal. I bought a photo of Jose Rizal.
Bumili ako ng mansanas noong nasa groseri ako. I bought the apples when I was at the grocery store.
Bumili ako ng mansanas para sa iyo. I bought this apple for you.
Bumili ako ng pagkaing pilipino. I bought some Filipino food.
Bumili ang batang babae ng libro. The girl bought a book.
Bumili ang kapatid kong babae ng cake para sa atin. My brother bought a cake for us.(inclusive)
Bumili ang kapatid kong babae ng diksiyunaryo para sa atin. My sister bought a dictionary for us.(inclusive)
Bumili ang kapatid kong lalaki ng diksiyunaryo para sa amin. My brother bought a dictionary for us.(exclusive)
Bumili ang nanay ng mansanas para sa atin. Mother bought apples for us. (inclusive)
Bumili ka ba ng sobre? Did you buy envelopes?
Bumili ka ng pusa! You bought a cat!
Bumili po ba kayo ng kotse? Did you buy a car?
Bumili sila nito noong nasa Los Angeles sila. They bought this when they were in Los Angeles.
Bumili siya ng bulaklak para sa atin ngayon. He bought flowers for us today.
Bumili siya ng damit. He/She bought clothes.
Bumili siya ng gamot noong nasa botika siya. She bought medicine when she was at the pharmacy.
Bumili siya ng gulay para sa kanila. She bought vegetables for them.
Bumili siya ng sapatos noong Miyerkules. She bought new shoes last Wednesday.
Bumili siya ng tiket noong Lunes. He bought train tickets last Monday.
Bumili siya ng tsokolate para sa amin. He bought chocolate for us.
Bumoboto ang babae. The woman is voting.
Bumoboto ang estudyante. The student is voting.
Bumoboto ang mga bata. The children are voting.
Bumoboto ang mga matatanda. The adults are voting.
Bumoboto ang mga tao. The people are voting.
Bumoboto ng presidente ang mga Amerikano. The Americans are voting for a president.
Bumoto na ang lalaki. The man has voted.
Bumubulong ang batang babae. The girl is whispering.
Bumubulong ang batang lalaki. The boy is whispering.
Bumubulong ang taong ito. This person is whispering.
Bumubulong siya. He/she is whispering.
bundok mountain
Buntis ka ba? Are you pregnant?
Buntis siya. She’s pregnant.
Buntis yata ako. I think i’m pregnant.
Burahin mo. Erase it.
burol hill
bus bus
Negosyante ako. I’m a businessman
Busog ako. I am full.
Busog ang babae. The woman is full.
Busog ang lalaki. The man is full.
Busog ba kayo? Are you full? (plural or formal)
Busog ka ba? Are you full?
Busog kami. We are full.
Busog na ako. I’m full already.
Buwan ng Disyembre. Month of December.
Buwan ng enero. Month of january.
Bye. Bye.
cake cake
Carla ang pangalan ko. My name is Carla.
Carnivore ito. This is a carnivore.
clay clay
coat coat
computer computer
Cory Garcia ang pangalan ko. My name is Cory Garcia.
Costume party ito. This is a costume party.
daan road
Dadalawa ang hayop lang. There are only a couple of animals.
Dadalhin ka ng tiket na balikan mula Manila hanggang Cebu at pabalik sa Manila. A round trip ticket takes you from Manila to Cebu and back to Manila.
Dadalhin ka ng tiket na hindi balikan mula Manila hanggang Cebu. A one way ticket takes you from Manila to Cebu.
Dadalhin ko ang libro mo. I will carry your book.
Dadalhin ko rito bukas sa alas otso. I will bring it here tomorrow at eight o’clock.
Dadalhin po namin ang mga bata. We’ll bring the kids.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn