Tagalog Translations 22
Binubuhusan ng babae ang iba ng tubig. The woman is pouring water on someone else.
Binubuhusan ng batang lalaki ang buhok ng kaniyang tatay ng tubig. The boy is pouring water on his father’s hair.
Binubuhusan ng lalaki ang kaniyang sarili ng tubig. The man is pouring water on himself.
Binubuksan ba niya ang pintuan? Is he opening the door?
Binubuksan ng aso ang kaniyang bibig at walang-laman ito. The dog’s mouth is open and empty.
Binubuksan ng kahera ang kaha sa tindahan. The cashier is opening the cash register in the store.
Binubuksan ng lalaki ang kanyang maleta. The man opening his suitcase.
Binubuksan ni Ana ang gripo. Ana is turning the water on.
Binubuksan ni Frank ang likod ng kotse. Frank is opening the trunk.
Binubuksan ni James ang pintuan ng patuyuan. James is opening the door of the dryer.
Binubuksan ni Sally ang pintuan ng oven. Sally is opening the oven door.
Binubuksan niya ang harap ng kotse. She opens the hood of the car.
Binubuksan niya ang kaniyang aklat. The woman is opening her book.
Binubuksan niya ang kanyang sulat ngayon sa labas. Now she is opening her letter outside.
Binubuksan niya ang likod na pintuan ng kotse. He is opening the back door of the car.
Binubuksan niya ang mailbox. She is opening the mailbox.
Binubuksan niya ang siper ng kaniyang bestida. She is unzipping her dress.
Binubura niya ang kaniyang isinulat sa pisara. She is erasing what she wrote on the blackboard.
Binubura niya ang linya gamit ang pambura. He is using an eraser to erase the line.
Binubutones niya ang kaniyang bestida. She is buttoning her dress.
Binuka na ng aso ang kaniyang bibig. The dog has opened its mouth.
Binuksan ba niya ang pintuan? Did she open the door?
Binuksan na ng lalaki ang kaha. The man has opened the drawer.
Bir ang gusto ko. Beer is what I want.
Bir ang gusto kong bilihin. Beer is what I want to buy.
Bir ang gusto kong inomin. Beer is what I want to drink.
Bir na lang. Let it be beer.
Biro yan! That’s a joke.
bisikleta bicycle
Bisikleta ito. This is a bicycle.
Bisikleta iyan. That is a bicycle.
Bisikleta iyon ng kapatid ko. That is the bicycle of my sister/brother.
Bisikleta ko ito. This is my bicycle.
Bisikleta ng lalaki iyan. That is the man’s bicycle.
Bisita siya. He is a guest.
Bisperas ng bagong taon. New year’s eve.
Bisperas ng pasko. Christmas eve
Biyernes Friday
Biyernes kahapon. Yesterday was Friday.
Biyernes ngayon. Today is Friday.
Biyernes santo. Good friday (the one before easter sunday)
Biyernes, ika-apat ng Mayo ang petsa. The date is Friday, May fifth.
Blangko ang papel. The paper is blank.
Blond ang buhok ng ikalawang taong nasa pila. The hair of the second person in line is blond.
Blond ang buhok nila. Their hair is blond.
Blond ang buhok niya. His hair is blond.
Blond noon ang buhok niya. Her hair was blond.
Bob Smith po ang pangalan ko. My name is Bob Smith.
Boboto ako pagkatapos ng almusal. I will vote after breakfast.
Boboto ako. I’m going to vote.
bolpen pen
Bolpen ito. This is a pen.
Bomba ng gasolina ito. This is a gas pump.
Bombero ito. This is a firefighter.
bookstore bookstore
Bookstore ito. This is the bookstore.
botika pharmacy
boypren boyfriend
Brasil ang bansang kulay dilaw sa mapang ito. Brazil is the country colored yellow on this map.
braso arm
Braso ito ng batang babae. This is a girl’s arm.
Braso ko ito. This is my arm.
Brazil Brazil
brick brick
briefcase briefcase
brown brown
Brown ang bahay. The house is brown.
Brown ang buhok ko. My hair is brown.
Brown ang isa sa mga asong ito. One of these aso is brown.
Brown ang sapatos ko. My shoes are brown.
Brown ang T-shirt ko. My T-shirt is brown.
Bruha siya. She is an old hag.
Bruha siya. She is a witch.
brush brush
Bubot ang kamatis. The tomato is not ripe.
Bubot ang mga kamatis. The tomatoes are not ripe.
Bubot ang saging. The banana is not ripe.
Bubuksan ba niya ang pintuan? Will she open the door?
Buddy ang pangalan ng aso sa kanan. The dog on the left is named Buddy.
buhangin sand
Buhay ang mga aso. The dogs are alive.
Buhay at tunay ang asong ito. This dog is alive and real.
Buhay ba ang mga dahong ito? Are these leaves alive?
Buhay ba ang mga kabayong ito? Are these horses alive?
Buhay ba ang mga tao? Are the people alive?
buhay doktor the life of a doctor
Buhay ito. It is alive.
Buhay ka pa ba? Are you still alive?
buhay misis the life of a housewife
Buhay na buhay. Very much alive.
Buhay pa ba siya? Is he/she still alive?
Buhay pa. Still alive.
buhay Pilipino the Filipino life
buhay sa Amerika life in America
buhay sa Pilipinas life in the Philippines
Búkas Tomorrow
Bukas ang bibig ng batang babae. The girl’s mouth is open.
Bukas ang bibig ng lalaki at mulat ang kaniyang mga mata. The man’s mouth is open and his eyes are open.
Bukas ang bintana. The window is open.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn