Refusing an Invitation

I’m sorry, I won‘t be able to come because I have lots of things to do. Pasensya na, hindi ako makakapunta kasi marami akong gagawin.
I can’t assure you of my presence because I have lots of thing: to do. Hindi ako sigurado kasi marami akong gagawin.
I will not be able to attend because I have a meeting at 5:00 PM. Hindi ako makakapunta kasi may miting ako sa alas singko ng hapon.
I will try next time. Sa susunod na lang.
Thanks anyway for the invitation. Maraming salamat na lang sa imbitasyon.
Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn