Looking for Someone

Is the mayor here? Nandito ba ang meyor?
Where is he? Nasaan siya?
Will he be out for a long time? Matagalan ba siya?
What time will he be back? Anong oras siya babalik?
May I wait for him? Puwede ho ba siyang hintayin?
I’m looking for Jose. Hinahanap ko si Jose.
Do you know where he/she lives? Alam mo kung saan siya nakatira?
He is my friend and I want to talk to him. Kaibigan ko siya at gusto ko siyang makausap.
Please tell him I’m coming back on _________. Pakisabi dumating ako.
Please tell him I’m coming back on _________. Pakisabi babalik ako sa ___________.
Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn